“บิ๊กตู่” ถาม จะทะเลาะเบาะแว้งกันไปเพื่ออะไร

10 ก.ย. 2020
201

“บิ๊กตู่” ถาม จะทะเลาะเบาะแว้งกันไปเพื่ออะไร
เพื่ออำนาจ
เพื่อผลประโยชน์หรือ
จะเอาชนะกันไปทำไม
ถ้าชนะแล้วอยู่บนซากปรักหักพังของประเทศไทย
แล้วจะอยู่กันต่อไปยังไง
เผย ผมรู้ว่า ผมมาอยู่ตรงนี้ เพื่ออะไร วันหน้า ก็เป็นเรื่องของวันหน้า
วันนี้ ก็เป็นเรื่องของวันนี้

.

พลเอกประยุทธ์ กล่าวตอนหนึ่ง บนเวที วปอ. ว่า ความขัดแย้ง การทะเลาะเบาะแว้งกัน เป็นการทำลายศักยภาพไปโดยไม่รู้ตัว เราจะเอาชนะกันไปเพื่ออะไร เพื่ออำนาจ เพื่อประโยชน์ ผมมายืนตรงนี้ เพื่อ2 อย่าง นี้เท่านั้นหรือ ผมไม่อยากจะแก้ตัวอะไรทั้งสิ้น

เพราะผมรู้ว่า ผมมาอยู่ตรงนี้ เพื่ออะไร วันหน้าก็เป็นเรื่องของวันหน้า วันนี้ ก็เป็นเรื่องของวันนี้ ความปรารถนาของผมคือ ก็เป็นเรื่องประเทศชาติสงบสุข มั่นคง ยั่งยืน มีอนาคต

“จะเอาชนะกันไปทำไม ถ้าชนะแล้วอยู่บนซากปรักหักพังของประเทศไทย แล้วจะอยู่กันต่อไปยังไง ฝากไว้ด้วยก็แล้วกัน” นายกฯ กล่าว

error: Content is protected !!