ฝึก RDF

08 ก.ย. 2020
175

ฝึก RDF
ฮ. ต้องบิน pattern นี้
บิน เกาะหมู่ แบบนึ้

การฝึกเป็นหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วกองทัพบก เพื่อให้สอดคล้องกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ด้านความมั่นคงในปัจจุบัน

1 การฝึกกองพันพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว ของกองทัพภาค 1- 3

2 การฝึกเป็นหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วกองทัพบก ซึ่งใช้พื้นที่การฝึก ณ สนามฝึกทางยุทธวิธีกองทัพภาคที่ 2 อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ซึ่งในปีได้ทำการทดสอบขีดความสามารถใน การเคลื่อนย้ายหน่วย
-การปฏิบัติ ณ พื้นที่กองกำลัง
-กระบวนการแสวงข้อตกลงใจทางทหาร
-การฝึกปฏิบัติทางยุทธวิธี
-การสับเปลี่ยน และการสับเปลี่ยนกำลัง
-การฝึกการปฏิบัติด้วยกระสุนจริง

อีกทั้งยังมีการฝึกทั้งร่างกาย จิตใจ และสร้างองค์ความรู้อย่างครบถ้วน ตามคุณลักษณหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วกองทัพบก

พร้อมกันนี้ได้ ส่งธงหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วกองทัพบก ให้กับกองทัพภาคที่ 3 ในการฝึกครั้งต่อไป

error: Content is protected !!