กลาโหม-สวทช. ร่วมมือ”วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อความมั่นคงของประเทศ”

กลาโหม-สวทช.
ร่วมมือ”วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อความมั่นคงของประเทศ”
ตามยุทธศาสตร์
S-curve 11
จาก งานวิจัย ประยุกต์ ใช้งานจริง

“เจ้ากรมต้อง” พลโท คงชีพ ตันคระวาณิชย์ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์กลาโหม เป็นตัวแทน รมว.กลาโหม ในการ ลงนามความร่วมมือ “โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อความมั่นคงของประเทศ”กับ สวทช.

เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านความมั่นคงของทุกเหล่าทัพ ในการขับเคลื่อนและขยายผลงานวิจัยไปประยุกต์สู่การใช้งานจริง และสร้างความเข้มแข็งให้เกิดการพัฒนาอุตสากรรมด้านนวัตกรรมความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืนภายใต้ยุทธศาสตร์ของ s-curve 11

โดยมี สวพ.เหล่าทัพ ร่วมเป็นสักขีพยาน ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี

error: Content is protected !!