“บิ๊กแดง” ยัน ปฏิรูปกองทัพบก ลดขนาดแต่เพิ่มเขี้ยวเล็บ

08 ก.ย. 2020
169

“บิ๊กแดง” ยัน ปฏิรูปกองทัพบก ลดขนาดแต่เพิ่มเขี้ยวเล็บ ทั้ จัดหา พัฒนา ปรับปรุงอาวุธยุทโธปกรณ์ ให้มีประสิทธิภาพ
ทันสมัย

.
พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. พบปะกำลังพล 3,881 นาย ที่มาฝึก กรมเฉพาะกิจ RDF ที่วังน้ำเขียว นคร
ราชสีมา ตั้งแต่ 29 สค.ที่ผ่านมา

พร้อม ขอบคุณกำลังพลทุกนาย ที่เข้ารับการฝึก และสามารถฝึกทำการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอให้กำลังพลทุกนาย ถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และเทคนิคต่างๆ ไปยังกำลังพล ของกองทัพบกต่อไป

พลเอกอภิรัชต์ กล่าวถึงการปฏิรูปกองทัพบก การลดขนาด เพิ่มเขี้ยวเล็บ การจัดหา พัฒนา ปรับปรุงอาวุธยุทโธปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ และทันสมัย

โดยมีการปรับ อัตรา หมู่ปืนเล็ก จาก 11 นาย เป็น หมู่ปืนเล็ก 9 นาย

error: Content is protected !!