วันพฤหัสบดี, 22 ตุลาคม 2563

ทหารค่ายสุรสีห์ ฝึกเข้ม! ยิงปืนด้วยกระสุนจริง

08 ก.ย. 2020
236

ทหารค่ายสุรสีห์ ฝึกเข้ม!
ยิงปืนด้วยกระสุนจริง
ร.29 พัน.3
ใช้ทั้ง ปืนเล็กยาวGalil
ปืน ค. 40-ค.60-ค.81
ปรส.106 มม.

.
พันโท ประจักษ์ ระลึก ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 29 (ร.29 พัน.3 )นำกำลังพลทำการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง ที่ สนามยิงปืนทราบระยะเขาแหลม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

โดยอาวุธที่ใช้ทำการยิง เป็นอาวุธตามอัตราการจัดยุทโธปกรณ์ของกองทัพบก ทั้ง ปืนเล็กยาวGalil เครื่องยิงลูกระเบิดอัตโนมัติ ขนาด 40 มิลลิเมตร, ปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง ขนาด 106 มิลลิเมตร, เครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 60 มิลลิเมตร และเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด 81 มิลลิเมตร

เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้ และสร้างความคุ้นเคยการใช้อาวุธปืนประจำกายและอาวุธประจำหน่วยหน่วยให้แก่กำลังพล ให้เกิดความพร้อม ความชำนาญ ในการใช้อาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รวมถึงให้ผู้บังคับบัญชามีความมั่นใจ ความพร้อมทางด้านร่างกายในการปฏิบัติภาพกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มขีดความสามารถ

นอกจากนี้เป็นการพัฒนากำลังพลอย่างต่อเนื่องและวิธีการฝึกอย่างเป็นรูปธรรม เสริมสร้างความพร้อมรบทุกด้าน มุ่งไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ตอบสนองนโยบาย “Smart Soldiers Strong Army”

และทำให้กำลังพลตระหนักถึงความสำคัญของการเป็น “ทหารอาชีพ”

error: Content is protected !!