Sky Doctor ลอยฟ้า มารับ ชาวบ้าน แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน ป่วย เลือดคั่งในสมอง

07 ก.ย. 2020
361

นาที….ฮ.Bell 212 นำ Sky Doctor
ลอยฟ้า มารับ
ชาวบ้าน แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
ป่วย เลือดคั่งในสมอง
เพื่อนำไปรักษาด่วน
“ทหารพราน 36” ประสานช่วยชีวิต

.
พันเอก สมรรถชัย แปงสาย ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 36 กองกำลังนเรศวร ได้สั่งการให้ นายสิบพยาบาล และกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย อำนวยความสะดวกให้กับทีมแพทย์Sky Doctor จากโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ซึ่งได้เดินทางมากับเฮลิคอปเตอร์ 212 มารับผู้ป่วยฉุกเฉินที่ กรมทหารพรานที่ 36 ค่ายเทพสิงห์ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หลังได้รับสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์และการประสานงานจาก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 ว่า ทีมแพทย์โรงพยาบาลแม่สะเรียง ต้องการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีความจำเป็นต้องรักษาเร่งด่วน 1 ราย คือ นางชัญญา มังกรอัศวกุล อายุ 58 ปี พักอาศัยอยู่ในตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ป่วยด้วยอาการเลือดคั่งในสมอง จึงต้องรีบนำตัวส่งต่อมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้ารักษาตัวและพักฟื้นต่อไป

จากสถิติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินในเขตพื้นที่ภาคเหนือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน ทีมแพทย์ สามารถช่วยเหลือลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินได้กว่า 100 ราย ส่วนใหญ่ลำเลียงมาจากโรงพยาบาลต้นทางในจังหวัดแม่ฮ่องสอน น่าน และอำเภอรอบนอกของจังหวัดเชียงใหม่ มายังโรงพยาบาลปลายทางคือ โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และโรงพยาบาลประสาท มีพาหนะเป็นอากาศยานทั้งเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ โดยผู้ป่วยฉุกเฉินทุกรายไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

error: Content is protected !!