วันพุธ, 28 ตุลาคม 2563

Sky Doctor ลอยฟ้า มารับ ชาวบ้าน แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน ป่วย เลือดคั่งในสมอง

07 ก.ย. 2020
78

นาที….ฮ.Bell 212 นำ Sky Doctor
ลอยฟ้า มารับ
ชาวบ้าน แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
ป่วย เลือดคั่งในสมอง
เพื่อนำไปรักษาด่วน
“ทหารพราน 36” ประสานช่วยชีวิต

.
พันเอก สมรรถชัย แปงสาย ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 36 กองกำลังนเรศวร ได้สั่งการให้ นายสิบพยาบาล และกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย อำนวยความสะดวกให้กับทีมแพทย์Sky Doctor จากโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ซึ่งได้เดินทางมากับเฮลิคอปเตอร์ 212 มารับผู้ป่วยฉุกเฉินที่ กรมทหารพรานที่ 36 ค่ายเทพสิงห์ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หลังได้รับสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์และการประสานงานจาก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 ว่า ทีมแพทย์โรงพยาบาลแม่สะเรียง ต้องการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีความจำเป็นต้องรักษาเร่งด่วน 1 ราย คือ นางชัญญา มังกรอัศวกุล อายุ 58 ปี พักอาศัยอยู่ในตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ป่วยด้วยอาการเลือดคั่งในสมอง จึงต้องรีบนำตัวส่งต่อมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้ารักษาตัวและพักฟื้นต่อไป

จากสถิติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินในเขตพื้นที่ภาคเหนือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน ทีมแพทย์ สามารถช่วยเหลือลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินได้กว่า 100 ราย ส่วนใหญ่ลำเลียงมาจากโรงพยาบาลต้นทางในจังหวัดแม่ฮ่องสอน น่าน และอำเภอรอบนอกของจังหวัดเชียงใหม่ มายังโรงพยาบาลปลายทางคือ โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และโรงพยาบาลประสาท มีพาหนะเป็นอากาศยานทั้งเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ โดยผู้ป่วยฉุกเฉินทุกรายไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

error: Content is protected !!