วันอาทิตย์, 26 มีนาคม 2566

ฝึกร้องเพลง ก่อนนอน!

“น้องๆทหารใหม่”
ร.3 พัน.3
ค่ายพระยอดเมืองขวาง
หัดร้องเพลง หน่วย
เพลงมาร์ช ร.3 พัน.3
ครั้งแรก ผู้พันแต่งใหม่
ไว้ ร้องตอนวิ่งออกกำลังกาย

ก่อนที่น้องๆทหารใหม่ จะเข้ามุ้งนอน”
ในค่ายพระยอดเมืองขวาง เมือง.นครพนม

“ผู้พันโก้”พันโท อุทัย นิลเนตร ผบ.ร.3 พัน.3 มาพบปะพูดคุย สร้างความคุ้นเคย

เพื่อตรวจสภาพความเป็นอยู่ ปละ สภาพจิตใจของน้องๆพลทหาร

โดย ผู้พันโก้ ได้สอน น้องๆทหารใหม่ฝึกร้องเพลงมาร์ช ร.3 พัน.3

ซึ่งเป็นเพลงที่ ผู้พันโก้ แต่งเนื้อร้อง ขึ้นด้วยตัวเอง ส่วนทำนอง โดย กรมดุริยางค์ทหารบก

ถือว่า ครั้งแรก ที่มีเพลงมาร์ชของหน่วย ร.3 พัน.3 ซึ่งเป็นเพลงปลุกใจให้น้องๆทหารใหม่ ได้ขับร้อง

ทั้ง ขณะวิ่งออกกำลังกายไปด้วย เพื่อเป็นการสร้างขวัญให้กำลังใจในการเริ่มต้นเข้ามาอยู่ในหน่วย ร.3 พัน.3 ซึ่งถือว่าเป็นบ้านหลังที่2 ของทหารใหม่

รวมทั้งได้เน้นย้ำให้ผู้ฝึกหน่วยฝึกทหารใหม่ดูแลใส่ใจน้องทหารใหม่ตั้งแต่วันแรก ตามนโยบายครอบครัวเดียวกัน ของ “ผบ.ทบ.”

รวมถึงการปรับรูปแบบการดูแลตั้งแต่วันแรกให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย ถือว่าเป็นนโยบายที่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงให้ความสำคัญ

พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการดูแลทหารกองประจำการปฏิบัติตามนโยบายป้องกันโควิด-19 ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข และนโยบายวินัยทหารต้านโควิด

error: Content is protected !!