วันจันทร์, 24 มกราคม 2565

“นักศึกษา ร.ด.”ชายแดนใต้ เยี่ยม “ฉก.ยะลา”

06 ก.ย. 2020
672

“นักศึกษา ร.ด.”ชายแดนใต้
เยี่ยม “ฉก.ยะลา”
เรียนรู้การทำงานทหาร
ดูหน่วย EOD“ฉก.อโณทัย”
สาธิตทำลายล้างวัตถุระเบิด
การใช้หุ่นยนต์-เครื่องตรวจระเบิด และ Mini UAV

.
.
พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผบ. หน่วยเฉพาะกิจยะลา (ฉก.ยะลา )ต้อนรับ ครู และนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 – 3 ทั้งชาย และหญิง จากศูนย์ฝึกนศท.มทบ.46 จำนวน 50 นาย เข้าศึกษาดูงาน ที่ บก.ฉก.ยะลา ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี เพื่อสร้างการรับรู้ของหน่วยงานความมั่นคง, ภารกิจในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ ชายแดนใต้

การปฏิบัติงานตามนโยบายของ ผอ.รมน.ภาค 4 และชมการสาธิตยุทโธปกรณ์
1. หน่วย ขกท.พล.ร.15 -Mini UAV
2. หน่วย ช.51 (เครื่องตรวจโลหะ)
3. หน่วย ชป.ทำลายล้างวัตถุระเบิด ฉก.อโณทัย และหุ่นยนต์ตรวจค้นวัตถุระเบิด

error: Content is protected !!