วันศุกร์, 30 ตุลาคม 2563

”ค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์”

05 ก.ย. 2020
56

“บิ๊กป้อม” ส่ง”ปลัดฯณัฐ” น้องเลิฟ
สร้างอาคาร”ค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์”
ส่งเสริมศักยภาพเด็กพิการ
พร้อมให้กำลังใจเด็กๆ

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกฯได้มอบหมายให้ พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกลาโหม ทำพิธีลงเสาเอก อาคารเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ “โครงการค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์” ณ Art for All Village ถนนประชาร่วมใจ 31 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

พล.อ.ณัฐ กล่าวว่า พล.อ.ประวิตร ได้ให้ความสำคัญ เพราะเป็นกิจกรรมที่สามารถรวบรวมบุคคล ทั้งผู้ไม่พิการ และผู้พิการ ทุกประเภทมาร่วมกิจกรรมเดียวกัน มาใช้ชีวิตร่วมกัน สามารถเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมกัน

และที่สำคัญคือได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และมั่นคง ถึง 24 ปี

จึงเชื่อมั่นว่า คนเราทุกคนสามารถเรียนรู้ และพัฒนาได้ เด็กพิการก็มีความสามารถเรียนรู้ได้ ปรับตัวได้เช่นกัน

กิจกรรมศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ จึงเป็นเวทีหนึ่งที่จะให้เยาวชนได้แสดงออก ช่วยให้ได้มีโอกาส มีคนเข้าใจและร่วมมือ ช่วยกันสนับสนุน การที่ได้ร่วมกิจกรรมกับคนพิการ

ทำให้เห็นว่าคนพิการมิได้ต้องการความสงสาร แต่เขาต้องการโอกาสที่จะแสดงความสามารถ และไม่เป็นภาระ ต่อครอบครัวหรือสังคม

ซึ่งปัจจุบัน มีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) เรามีนักเรียน นักศึกษาพิการที่เรียนจบระดับปริญญามากขึ้น เรามีการฝึกอาชีพคนพิการ เรามีกฎหมายให้หน่วยงานรับคนพิการเข้าทำงาน และเรามีงาน friendly Design ที่มีการออกแบบ ให้เหมาะสมสำหรับคนพิการมากขึ้น

นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สังคมไทย มีการสนับสนุนคนพิการให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้สะดวกยิ่งขึ้น ทำให้เด็กพิการสามารถเป็นกำลังสำคัญที่มีค่ายิ่ง ต่อสังคมและประเทศชาติ ในอนาคตได้ต่อไป

พล.อ.ณัฐ ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาสใน พิธีลงเสาเอกอาคารเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ พร้อมเดินเยี่ยมชมกิจกรรมของเด็กพิการ และทักทายให้กำลังใจเด็กๆ อย่างใกล้ชิด ทำให้บรรยากาศของงานเป็นไปด้วยความอบอุ่น และเป็นกันเอง

พล.อ.ณัฐ ได้กล่าวขอบคุณ ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ และคณะ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้มีส่วนสำคัญในการจัดกิจกรรม และให้การสนับสนุนโครงการเพื่อประโยชน์แก่สังคมในครั้งนี้ อย่างน่าภาคภูมิใจ

พร้อมขอเชิญชวนให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน ได้ร่วมกันให้การสนับสนุน และยังช่วยสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

error: Content is protected !!