วันจันทร์, 24 มกราคม 2565

“ความสดใส สดชื่น ความสุข และอบอุ่น ในบ้าน บน “โคกหนองนา”

05 ก.ย. 2020
511

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ ที่เต็มไปด้วย หัวใจ แห่งความรัก รอยยิ้ม ในบ้านอันอบอุ่น. ….พระอาทิตย์ ก็ยิ้ม พระจันทรื ดวงดาว ก็ยิ้ม …ต้นไม้ ก็ยิ้ม บ้านยิ้ม รถยิ้ม

พร้อมข้อความว่า

“ความสดใส สดชื่น โคกหนองนา
.
และ ความสุขและอบอุ่น ในบ้านบนโคกหนองนา”

ทรงลงพระปรมาภิไธย 3 กย.2563

เพื่อเป็นกำลังใจให้ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย และพสกนิกรชาวไทย
.

“โครงการ โคก-หนอง-นา โมเดล” ที่กำลังทำอยู่ทั่วประเทศ

error: Content is protected !!