วันอาทิตย์, 25 ตุลาคม 2563

วางใจได้ไม่ต้องห่วง “น้องคนเล็ก”

04 ก.ย. 2020
48

กองพันบริการ กองบริการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ เปิดรับน้องทหารใหม่,
จัดกิจกรรม Open House, สาธิตการรับชมการถ่ายทอดสดการฝึกตลอดห้วงการฝึก
ผ่าน Facebook ”เพจกองพันบริการ” และประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยที่นำมาประยุกต์ใช้ โดยผู้ปกครองสามารถรับชมการปฏิบัติได้ทุกขั้นตอน

error: Content is protected !!