วันอาทิตย์, 4 มิถุนายน 2566

ธงชาติไทย ไม่เคยห่างกาย!!

ทหารไทย กกล.สุรสีห์
ฉก.ทัพพระยาเสือ
เดินเท้าลาดตระเวนชายแดน193กม.
โดยนำธงชาติไทย เดินหน้า
ทั้งเป็นสัญลักษณ์บอกฝ่าย
และ เป็นกำลังใจให้ทหาร ที่ทำเพิ่อประเทศชาติ

ทหาร หน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ กองกำลังสุรสีห์ เดินเท้าบุกป่าฝ่าดง
ขึ้นเขาลงห้วย คุมเข้มตลอดแนวชายแดนไทย-เมียนมา 193 กม.

 

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบทบ. ในฐานะ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก(ผบ.ศปก.ทบ.) และ พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาค1 / ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 สั่งการให้ “กองกำลังป้องกันชายแดน” เข้มงวดการสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตลอดแนวชายแดน

ผบ.หลอด พลตรี ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์ ได้สั่งการและมอบหมายให้ หน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ โดย พันเอก วินิจ สว่างเนตร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ ให้มีการการลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามช่องทางธรรมชาติ และพื้นที่เสี่ยง

ตลอดแนวชายแดนระยะทาง 193. กิโลเมตร โดยเฉพาะช่องทางที่มีชุมชน หรือหมู่บ้านอาศัยอยู่ใกล้แนวชายแดน สำหรับพื้นที่ติดแนวชายแดน ให้ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดทั้งแบบประจำที่ และจุดตรวจจุดสกัดแบบไม่ประจำที่

และเปิดยุทธการปิดล้อมตรวจค้นหมู่บ้านเป้าหมายที่เป็นพิ้นที่เสี่ยง เพื่อป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองฯ ที่คาดว่าผู้กระทำผิดจะใช้เป็นพื้นที่พักคอยของแรงงานต่างด้าวฯ ก่อนจะลักลอบเข้าสู่พื้นที่ตอนใน

พร้อมทั้ง ได้ร่วมกับ จังหวัดราชบุรี, จังหวัดเพชรบุรี, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด, อำเภอ, สาธารณสุข และสถานีตำรวจภูธร ในพื้นที่ จัดให้มีการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย

พร้อมทั้งได้ขอความร่วมมือจาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในทุกหมูบ้าน และจิตอาสาในพื้นที่ ได้แจ้งเบาะแส กลุ่มบุคคล แปลกหน้า ที่เข้ามาในพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองให้กับเจ้าหน้าที่

นอกจากนี้ยังประสานผู้ประกอบการ และสถานประกอบการในพื้นที่ตอนใน ให้เล็งเห็นถึงมหันตภัยของโรคระบาดโควิด ฯ หากให้ที่ทำงานและที่พักพิงกับกลุ่มบุคคลเหล่านี้ จะเกิดผลกระทบเสียหายอย่างมากต่อประเทศ ชาติและคนไทย

ดังนั้นทุกฝ่ายต้องร่วมมือร่วมใจกันในการเป็นหูเป็นตาป้องกันและเฝ้าระวังแรงงานข้ามชาติดังกล่าว

Fb.Wassana Namuam

error: Content is protected !!