น่านฟ้า โมเดล!

ทหาร อากาศโยธิน เร่งทำ “แคปซูลพันธุ์ไม้” จากดินและปุ๋ย
เพื่อเตรียมนำไปโปรยหว่านทางอากาศ
9-9-2020
เหนือ ฟ้า น่าน
สร้างป่า แทน เขาหัวโล้น!!

“บิ๊กนัต” เตรียมส่ง “แคปซูลพันธุ์พืช” 1 แสนต้น ไปหว่านด้วยเครื่องบิน เพิ่อหวังปลูกป่า ในพื้นที้ เขาหัวโล้น แห้งแล้ง ของ จ.น่าน ในวันที่ 9 กย.นี้… ทหารอากาศโยธิน ร่วมกับ คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เร่งทำแคปซูลดิน ใส่เมล็ดพันธ์ไม้ พื้นถิ่น คือ ต้น เต็ง และต้นรัง ไปโปรยหว่านทางอากาศ ที่คาดว่า ต้นไม้จะได้เติบโต แพร่พันธุ์ ราว30%. จากเดิมที่เคยหวาน แต่เมล็ดพันธ์ุ. แต่พบว่า เมล็ดพันธ์ ที่รอดชิวิต และหยั่งรากเติบโตได้ มีแค่ 3% เท่านั้น

ทั้ง พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ. มีแนวคิดในการปลูกต้นไม้ตามภูเขาหัวโล้นด้วยการปล่อยเมล็ดพันธุ์ทางอากาศ เพื่อหวังสร้างป๋าในอนาคต เพราะหากไม่เริ่มต้นวันนี้
ภูเขาและป่าก็จะยิ่งหัวโล้น มากขึ้น

ดังนั้นควรช่วยกันปลูกต้นไม้ เพิ่มเติมในอนาคตมันก็จะกลายเป็นป่าให้ลูกหลานเรา

error: Content is protected !!