วันจันทร์, 24 มกราคม 2565

แค่แม่น้ำสายเล็กๆ ที่แคบ และเหือดแห้ง กั้น!!

04 ก.ย. 2020
157

ทหารม้า “กองกำลังผาเมือง”
เดินลาดตระเวน เลียบชายแดน
ไทย-เมียนมา สกัดกั้น แรงงานต่างด้าว ลอบเข้าไทย ติดเชิ้อ CoViD มา ตามช่องทางธรรมชาติ ที่มีแค่แม่น้ำเล็กๆกั้น
“บิ๊กแดง” ลงพื้นที่มาเยี่ยมลูกน้อง และเดินตรวจชายแดน ด้วยตนเอง สั่งติดตั้งไฟส่องสว่าง จากsolar cells, วางลวดหนามเพิ่ม สั่งทำกำแพงปูน เสริมตลิ่งแม่น้ำ กันน้ำกัดเซาะ

ในพื้นที่ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดย พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ได้เน้นย้ำให้ กองกำลังผาเมือง ดำเนินการเพิ่มมาตรการในการสกัดกั้นด้านแรงานต่างด้าวผู้หลบหนีเข้าเมืองอย่างเข้มงวด ติดตั้งไฟส่องสว่างแผโซลเซลล์, กล้อง CCTV และวางรั้วลวดหนามเพิ่มเติท

ประสานส่วนราชการในพื้นที่ดำเนินการ การจัดทำแผนก่อสร้างกำแพง ตามแนวลำน้ำสาย/น้ำรวก เพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย

รวมถึงจัดทำพนังกั้นน้ำเพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะแนวตลิ่ง , กำจัดเศษวัชพืชและเศษขยะที่กีดขวางประตูน้ำคลองส่งน้ำ เพื่อให้น้ำไหลเข้าพื้นที่เกษตรได้สะดวก ราษฎรไม่ต้องนำเครื่องสูบน้ำมาสูบน้ำ ทำให้ไม่กีดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

โดยเจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังผาเมือง ยังคงเข้มงวดการจัดวางกำลังตั้งจุดตรวจบนถนนสายต่างๆในพื้นที่จังหวัดเชียงรายปัจจุบันได้มีการวางกำลังคุมเข้มช่องทางธรรมชาติ ตลอดแนวชายแดนไทย – เมียนมา รวมถึงเพิ่มกำลังสนับสนุนหน่วยที่ปฏิบัติงานอยู่ตลอดแนวชายแดนทั้งชายแดนไทย – เมียนมา และชายแดนไทย – สปป. ลาว ตลอดแนวแม่น้ำโขง

error: Content is protected !!