วันอาทิตย์, 14 สิงหาคม 2565

ฟ้องได้! กู้ภาพลักษณ์ ทัพเรือ!

“โฆษกทัพเรือ” แจงเหตุ ฟ้อง “โจ้ ยุทธพงศ์” ปมบิดเบือนข้อมูล สัญญา G to G “เรือดำน้ำ”
ชี้ กองทัพเรือ เป็นหน่วยราชการ-สถาบันหลักด้านความมั่นคงของประเทศ เป็นนิติบุคคล มอบ สำนักงาน พระธรรมนูญ ทหารเรือ ฟ้องร้อง หมิ่นประมาท ได้
ย้ำเป็นการยืนยันต่อสาธารณชน ให้เชื่อมั่นต่อกองทัพเรือ ว่าทำถูกต้อง ตามกฏระเบียบราชการ และผ่านความเห็นชอบอย่างครบถ้วนจากรัฐบาล

พล.ร.ท.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารเรือ และโฆษกกองทัพเรือ ชี้แจงต่อกรณีที่ กองทัพเรือ
โดยสำนักงาน พระธรรมนูญ ทหารเรือ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบด้านกฎหมายของกองทัพเรือ ได้เข้าดำเนินการแจ้งความ ฟ้องร้องกล่าวโทษ นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ที่กองบังคับการปราบปรามในข้อหาหมิ่นประมาท ในวันนี้ นั้น

สืบเนื่องด้วยกองทัพเรือ ซึ่งเป็นหน่วยราชการและสถาบันหลักด้านความมั่นคงของประเทศ มีสถานะเป็นนิติบุคคล

โดยการดำเนินการปฏิบัติงานต่างๆของกองทัพเรือจึงเป็นการดำเนินการด้านความมั่นคงของชาติ ตามหน้าที่และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เมื่อเกิดกรณีมีการเผยแพร่ข่าวสารต่อสาธารณชน ว่ากองทัพเรือปฏิบัติงานผิดระเบียบทางราชการ

จึงเป็นหน้าที่โดยปกติ ของสำนักงานพระธรรมนูญ ฯ ที่จะต้องยืนยันว่ากองทัพเรือได้ปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล

ซึ่งการดำเนินการโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำก็เป็นการทำตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อกำหนดของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้าน งบประมาณ และด้านกฏหมายการผูกพันข้อสัญญาต่างๆของรัฐบาลทุกประการ

ทั้งนี้การที่ สำนักงานพระธรรมนูญ ต้องออกมาดำเนินการฟ้องร้อง กล่าวโทษ นั้น จึงเป็นเสมือนการยืนยันต่อสาธารณชน ให้เชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของกองทัพเรือ ว่าเป็นไปโดยความถูกต้อง ตามกฏระเบียบของทางราชการ และได้ผ่านความเห็นชอบอย่างครบถ้วนจากรัฐบาล แล้วเท่านั้น กองทัพเรือจึงจะสามารถไปดำเนินการได้

error: Content is protected !!