“บิ๊กแดง”เผย “บิ๊กตู่” หนุน วิจัยและพัฒนา อุตสาหกรรม ป้องกันประเทศ ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ เอง ทบ.มอบรางวัล สิ่งประดิษฐ์ทางทหาร

03 ก.ย. 2020
553

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.ร่วมงาน “ วันภูมิปัญญานักรบไทย” ที่ บก.ทบ. เดินชมนิทรรศการ อาวุธยุทโธปกรณ์ ที่เป็นการวิจัยพัฒนา และผลิตเอง ในประเทศ

โดย มีการมอบรางวัลสิ่งประดิษฐ์ทางทหาร กองทัพบก
ชนะเลิศ ชุดสายรัดตัว | สำหรับสุนัข
หน่วยประดิษฐ์ กองพลาธิการ | ส่งกำลังทางอากาศ | ศูนย์สงครามพิเศษ
ผู้บังคับหน่วย พลตรี วีระพงษ์ สรวงศิริธนกุล ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ
นักประดิษฐ์ พันโท เมธา รักเจริญ

รองชนะเลิศอันดับ ๑ แม่พิมพ์เสมือนจริง | สำหรับหล่อสารซีเมนต์ | ผสมยาปฏิชีวนะ | เพื่อใช้รักษากระดูกสะโพกติดเชื้อ | หลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม
หน่วยประดิษฐ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ผู้บังคับหน่วย พลตรี สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
นักประดิษฐ์ พันโท รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ องอาจ พฤทธิภาส

รองชนะเลิศอันดับ ๒ ต้นแบบชุดเปลสนาม | อเนกประสงค์
หน่วยประดิษฐ์ กรมพลาธิการทหารบก
ผู้บังคับหน่วย พลตรี เทอดชัย นิยม รองเจ้ากรมพลาธิการทหารบก
นักประดิษฐ์ พันเอก ประวัฒิ ไชยสุกุมาร

รางวัลชมเชยด้านยุทโธปกรณ์ จำนวน ๕ รางวัล ได้แก่

– เครื่องตรวจจับ | และค้นหาตำแหน่ง | ของสัญญาณ DTMF (C-IED)
หน่วยประดิษฐ์ ศูนย์การทหารราบ
นักประดิษฐ์ พันเอก บัญชา เปียจำปา

– เครื่องควบคุม | การจุดระเบิดแบบไร้สาย | อเนกประสงค์
หน่วยประดิษฐ์ ศูนย์การทหารราบ
นักประดิษฐ์ ร้อยโท สุวิเชษฐ์ วรรณไทย

– ถังเก็บน้ำ | แบบพับได้
หน่วยประดิษฐ์ กองพันทหารช่างที่ ๖๐๒ กรมทหารช่างที่ ๑๑
นักประดิษฐ์ พันเอก ผิต วัฒนะภูติ ผู้บังคับกองพัน

– ขาทรายเอนกประสงค์ | ปืนเล็กยาว ทาโวร์ | สีหราชห์ 803
หน่วยประดิษฐ์ กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๘
นักประดิษฐ์ ร้อยตรี พงศ์พันธ์ พงษ์จอหอ

– ธงสีอัจฉริยะ
หน่วยประดิษฐ์ กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ กองพลทหารช่าง
นักประดิษฐ์ พันเอก ชัยณรงค์ สุภาพันธ์

รางวัลสิ่งประดิษฐ์ทางทหาร กองทัพบก ด้านหลักการ
รางวัลชนะเลิศ ระบบจัดการ | ฐานข้อมูลอากาศยาน | ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (AMDS)
หน่วยประดิษฐ์ กองพันซ่อมบำรุง | เครื่องบินทหารบก
ผู้บังครับหน่วย พลตรี อภิชาติ ปัตตะนุ เจ้ากรมขนส่งทหารบก
นักประดิษฐ์ พันเอก พัฒนศักดิ์ เอี่ยมอุดม

รองชนะเลิศอันดับ ๑ โปรแกรม | ภูมิประเทศเสมือนจริง | แบบพกพา (AR Terrain)
หน่วยประดิษฐ์ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๗
ผู้บังคับหน่วย พันตรี ปริญญา คำพรม รองผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๗
นักประดิษฐ์ สิบเอก ณัฐการ พินิจ

รองชนะเลิศอันดับ ๒ แอปหมอทหารบกเยี่ยมบ้าน | โดยโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม
หน่วยประดิษฐ์ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม
ผู้บังคับหน่วย พันเอก ชิตพงศ์ ขวัญประชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม
นักประดิษฐ์ พันโทหญิง ปราณี ใจชื่น

รางวัลชมเชยด้านหลักการ จำนวน ๕ รางวัล ได้แก่

– โปรแกรมรายงานผล | การตรวจร่างกายประจำ | NAH Smart Health
หน่วยประดิษฐ์ โรงพยาบาล | ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
นักประดิษฐ์ พันเอกหญิง มลฤดี โภคศิริ

– การนำโครงช่วยฝึกเดิน | ที่มีระบบพยุงน้ำหนักบางส่วน | (Space Walker) | มาประยุกต์ใช้ | เพื่อการฟื้นฟู | ในผู้ป่วยสูงอายุ | หลังผ่าตัดกระดูกสะโพกหัก
หน่วยประดิษฐ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
นักประดิษฐ์ พันโท รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ องอาจ พฤทธิภาส

– แอพพลิเคชั่น | ตรวจกระดาษคำตอบ
หน่วยประดิษฐ์ ศูนย์การทหารราบ
นักประดิษฐ์ พันเอก ชูพงษ์ ชาจุหวัน

– รักษาความปลอดภัย | ภายในค่าย | ด้วยระบบ QR Code Scan
หน่วยประดิษฐ์ กรมรบพิเศษที่ ๑
นักประดิษฐ์ พันเอก เสด็จ อาคะจักร

– โปรแกรม | ระบบคลังอาวุธ | อัจฉริยะ
หน่วยประดิษฐ์ รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
นักประดิษฐ์ พันเอก ชูศักดิ์ ลิ้นทอง

พลเอก อภิรัชต์ กล่าวในระหว่างการเดินชมนิทรรศการ ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมให้ความสำคัญต่อการวิจัยและพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ในประเทศไทย
เนื่องจากของไทย มีการพัฒนา ทันสมัยขึ้นมาก นายกฯให้การส่งเสริม โดยเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่ และเราต้องพัฒนาให้เต็มขีดความสามารถ ไม่ใช่จะไปซื้อจากต่างประเทศตลอด นายกฯย้ำอยู่เสมอ

error: Content is protected !!