วันเสาร์, 22 มกราคม 2565

จาก อาหาร กระป๋อง สู่ อาหารแพ็ค retort pouch ใคร ไม่คิด แต่ พลาฯ คิด!!

03 ก.ย. 2020
217

กรมพลาธิการ ทบ. ทำอาหารกระป๋อง สำหรับทหาร ที่ออกสนามรบ หรือไปฝึก มานาน…. แต่ต้องมีการพัฒนา ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย เพราะ อาหารกระป๋อง ไม่สะดวกในการพกพา เปลืองเนื้อที่ในกระเป๋า และ นำกลับมาทิ้ง ลำบาก เพราะ เปิดฝา แล้ว มีความคม

ดังนั้น จึงมาใช้แบบแพ็ค retort pouch ที่เป็นฟอยล์ ที่ย่อยสลายได้ง่าย เป็นแพคเกจ เพื่อสิ่งแวดล้อม และนำกลับมาทิ้งได้ ด้วย

error: Content is protected !!