ม.เกษตรฯ ร่วมทบ. ผลิต อาวุธยุทโธปกรณ์

03 ก.ย. 2020
345

ม.เกษตรฯ ร่วมทบ. ผลิต อาวุธยุทโธปกรณ์
ปรับปรุง ปืนใหญ่ ปตอ.40 มม.L70
ให้ นปอ. ใช้การได้ดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก็มีโครงการ ซ่อมสร้างผลิต อาวุธยุทโธปกรณ์ โดยร่วมกับ ทบ.
.
โครงการดำรงสภาพยุทโธปกรณ์และเพิ่มประสิทธิภาพยุทโธปกรณ์ ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน 40 มิลลิเมตรL70 ที่ประจำการในหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก (นปอ.) 22 ระบบ ที่ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานยุทโธปกรณ์กองทัพบก(กมย.ทบ.) แล้ว โดยมี ดร.ชนะ รักษ์ศิริ อาจารย์ วิศวอุตสาหการ ม.เกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าของโครงการ

error: Content is protected !!