หมากองร้อย

03 ก.ย. 2020
463

หมากองร้อย
ที่กลายเป็น สุนัขทหารพลร่ม
ในภารกิจ
โดดร่ม กับ
Dog-Harness

.
“น้องถังเงิน” สุนัขพันธุ์ทาง ที่เป็น น้องหมา ที่กองร้อย ในกองพันพลาธิการส่งทางอากาศ ศูนย์สงครามพิเศษ (ศสพ.) ลพบุรี ….แต่วันนี้ได้กลายเป็นสุนัขทหารพลร่มไปเรียบร้อยแล้ว

หลังจากที่ทางกองพัน ได้รับเพิ่มเติมภารกิจในการส่งทางอากาศพร้อมสุนัขทหารเพื่อนำไปปฏิบัติการในภาคพื้น

เนื่องจากทางหน่วยไม่มีสุนัขทหารประจำหน่วย. ดังนั้นใน การฝึกเบื้องต้น จึงได้นำน้องถังเงิน ซึ่งเป็นน้องหมาประจำกองร้อยมาทำการฝึกกระโดดร่ม พร้อมกับทหารพลร่ม และการเย็บ Dog-Harness ใส่ตัวสุนัข เพื่อใส่ในการโดดร่ม

ผู้พันโจ้ พันโท เมธา รักเจริญ ผบ.พัน พลาธิการส่งทางอากาศ ศสพ. เล่าว่า กระโดดครั้งแรก “น้องถังเงิน” ก็มีอาการตื่นกลัว ในช่วงแรก ที่อยู่กลางอากาศ จากนั้น ก็จะสงบลง เมื่อรู้ว่าตนเองปลอดภัย. และ ดีขึ้น ในการกระโดดครั้งที่2 แบบTandem ที่ต้องนำ ผู้บังคับสุนัข ลงมาด้วย

ต่อไป ทางกองพันจะฝึก โดดร่มในการนำน้ำมัน 100 กก. ในกรณีต้อง ส่งน้ำมันเข้าพื้นที่ ในกรณีจำเป็น โดยการฝึกทุกครั้ง ผู้พันโจ้ จะทำการฝึกทดสอบเอง แม้จะเป็น กองพันพลาฯ แต่ทว่า เป็นหน่วยรบใ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, สุนัข และสถานที่กลางแจ้ง, ข้อความพูดว่า "VE าธิกา า"
error: Content is protected !!