ทัพฟ้า เฮ.! ยิง ดาวเทียม นภา1 Napa1 ขึ้นสู่วงโคจรสำเร็จ แล้ว!!

.
ทอ.ยิง ดาวเทียม นภา1 Napa1
ขึ้นสู่วงโคจรสำเร็จ แล้ว!!
เมื่อเวลา 0851น.วันนี้
หลังเลือนมา19 มิย.
เปิดศักราช ทอ.ครบ 3 domains ..Air-Cyber-Space

.
ArianeSpace ยิงดาวเทียม NAPA -1 ของทอ.ไทย โดย จรวดVEGA VV16 SSMS POC โดยจะ launch เมื่อเวลา 0851 น.

เป็นการนำส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศ ขอเลื่อนการยิงนำส่งดาวเทียมเพื่อความมั่นคง “นภา-1” (NAPA-1) ขึ้นสู่อวกาศ ด้วยจรวด VEGA จากฐานยิงจรวด Ariane Launch Area 1 ที่ เฟรนช์เกียนา สาธารณรัฐฝรั่งเศส (ที่ตั้งอยู่ทางตอนบนของทวีปอเมริกาใต้)

หลังจากที่เลื่อนมาจาก 19 มืย. เพราะสภาพอากาศบริเวณฐานปล่อยจรวด ไม่เอื้ออำนวย

ทั้งนี้ การยิงดาวเทียม ทอ.NAPA1 ได้เลื่อนมา ตั้งแต่ ธค.2019 เพราะจรวด Vega มีปัญหา และ กพ.2020 เพราะ สถานการณ์CoViD19 และมาเลื่อน อีกครั้ง 19 มิย.2020 เพราะสภาพอากาศ และ เป็น 28 มิย.2020 แต่มีปัญหา กระแสลม จึงเลื่อนออกไปก่อน จนมาวันนี้

error: Content is protected !!