วันอาทิตย์, 5 กุมภาพันธ์ 2566

ปรากฏการณ์ ที่ส่อความหายนะของบ้านเมืองไทย ใน 0+5 ประการ

“เสืออากาศ24/7” เตือนภัยปรากฏการณ์ ที่ส่อความหายนะของบ้านเมืองไทย ยึดติดวัฒนธรรมตะวันตก- อย่าปล่อยให้คนไทยไม่ฉลาด ยึดครองเมือง -ถืออำนาจ-กำหนดนโยบาย-อย่าให้ตกอยู่ในสภาพเมืองขึ้น-อาณานิคมทางการเมือง….เร่งหนุนสร้าง พัฒนา “ปัญญาไทย” เตือนอย่าทำลายบ้านเมือง ล้มล้างอารยธรรม เผาบ้านเผาเรือน จะกลายเป็น คนทรยศ

“เสืออากาศ24/7” ระบุว่า 0_การนำพาบ้านเมืองไทยบนการปล่อยให้ประชาชนเข้าบุกรุกทำลายธรรมชาติรอบตัว/บนการเข้ายึดครองมันทั้งหมดไปทั่วทุกหัวระแหงในทั่วทั้งประเทศ

ที่ดิน/แหล่งน้ำ/เส้นทางน้ำ/ชายหาด/ทะเลถูกบุกรุกทำลายและถูกยึดครองไปเป็นของส่วนตน

ผู้มีอำนาจอิทธิพล/ข้าราชการคือตัวการหลักของการเข้าทำลายล้างธรรมชาติรอบตัว

1_การนำพาบ้านเมืองไทยโดยปราศจากการสร้างปัญญาไทยและปราศจากการใช้ปัญญาไทย

ปัญญาไทยไม่ปรากฎมีฝังอยู่ในบรรดาปัจจัยดำรงชีพ8ประการ/พลังงานรอบตัวสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน

มองไป ณ ที่ใด – สัมผัสสิ่งใด … ที่นั้น – สิ่งนั้น ล้วนเป็นนวัตกรรมเกิดมาจากปัญญาของชาวต่างชาติทั้งสิ้น

2_การนำพาบ้านเมืองไทยสู่สภาพไร้อารยธรรมไทย
หลงผิดไปยึดติดยึดถือวัฒนธรรมตะวันตก ซึ่งมันแฝงไว้ด้วยเป้าหมายการกลืนอารยธรรมไทย
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยสูญสิ้นลง-ปัญญาต่างชาติเข้าครอบงำ

สถาบันหลัก3สถาบัน: ชาติ-ศาสนา-พระมหากษัตริย์ ถูกล้มล้าง หวังให้สิ้นซากสูญสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตไทย/ศาสนา(พุทธ)/ศิลปะไทย/ปูมประวัติศาสตร์ชาติไทยถูกลบทิ้งจากการเรียนการเรียนการสอน/ถูกกลืนกินโดยความเหนือชั้นกว่าของบรรดามหาอำนาจ
(ภาครัฐ/ข้าราชการไทยกำเนิดมาจากระบบการศึกษาแบบท่องจำมองข้ามความสำคัญของกระบวนการล้มล้างอารยธรรมไทย)
(หน่วยงานด้านความมั่นคงในฐานะข้าราชการไทยมองไม่เห็นปัญหาความพังพินาศของอารยธรรมไทยและไม่ได้สถาปนาภูมิคุ้มกัน/มิได้สร้างกลยุทธ์ขึ้นมาต่อสู้)

3_การนำพาบ้านเมืองไทยโดยอาศัยการพึ่งพาปัญญาของชาวต่างชาติโดยที่ไม่คิดยืนอยู่บนขาตนเอง

“การส่งเสริมการลงทุน”
สู่การพึ่งพิงปัญญาต่างชาติ
สู่การพึ่งพิงเงินทุนต่างชาติ
ผูกระบบเศรษฐกิจไทยอิงติดกับเศรษฐกิจต่างประเทศอย่างเต็มตัว
เงินบาทมิได้ถูกผูกให้อิงติดกับปัญญาไทย: มิได้ถูกผูกให้อิงติดกับองค์ความรู้/ไทย/มิได้ถูกผูกให้อิงติดกับเทคโนโลยีไทย/มิได้ถูกผูกให้อิงติดกับนวัตกรรมไทย
(ต่างชาติจึงมีอำนาจทางการเมือง+มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจเหนือคนไทย)

ประเทศไทยที่เดิมในอดีตเคยเป็นประเทศเจริญรุ่งเรืองกลับกลายเป็นประเทศด้อยพัฒนาภายในระยะเวลาไม่ถึง100ปี/ไม่ถึงศตวรรษ
(คนไทยหันไปนิยมของนอกราคาแพง-สังคมไทยนิยมความหรูหราบนการนำเข้าสินค้าราคาแพงมาจากต่างประเทศภายใต้ระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย-เสรีนิยม/ทุนนิยม)

4_การนำพาบ้านเมืองไทยโดยมองข้ามความสามารถของคนไทยฉลาดทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/วิศวกรรม-เทคโนโลยีสารสนเทศ

(คนไทยที่ไม่ฉลาด หมายถึง คนไทยผู้ขาดต้นทุนทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/วิศวกรรม-เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นกลุ่มคนไทยที่นิยมท่องจำ/ลอกแบบ/เลียนแบบต่างชาติมาโดยตลอดทั้งชีวิต)

รัฐไทยปล่อยให้คนไทยไม่ฉลาด จำนวนมากยึดครองเมือง : ถืออำนาจ-กำหนดนโยบาย-เข้าบัญญัติกลไกภาครัฐ(ตรากฎหมายทุกระดับออกมาบังคับใช้ในบ้านเมือง
ขณะที่คนไทยฉลาดหมดโอกาสกระทำเช่นนี้)

คนไทยฉลาดขาดโอกาสสร้างปัญญาไทยและใช้ปัญญาไทย
คนไทยฉลาดตกเป็นรองคนต่างชาติอันเนื่องมาจากกติกาสังคมกับกลไกภาครัฐบัญญัติ/กำหนดไว้เช่นนั้น

(คนทรยศผู้หมายถึง คนไทยไม่ฉลาด ไม่ดี ลงมือทำลายบ้านเมือง/ล้มล้างอารยธรรม/เผาบ้านเผาเรือนตนเองจนกระทั่งประเทศไทยตกอยู่ในสภาพพังพินาศยับเยิน)

5_การนำพาบ้านเมืองไทยให้ไปตกอยู่ในสภาพเป็นเมืองขึ้น/เป็นอาณานิคมทางการเมือง/ทางการเมืองระหว่างประเทศ-ทางเศรษฐกิจ..ภายใต้การถูกต่างชาติเข้าครอบงำโดยใช้เทคโนโลยีโซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมืออย่างที่คนไทยไร้หนทางต่อสู้
(คนไทยผู้ไม่สามารถเข้าใจ-ไม่สามารถเข้าถึง-ไม่สามารถพัฒนาวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/วิศวกรรม-เทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นในต้น สำหรับใช้ในการคิดค้นวิจัยพัฒนาทดลองทดสอบผลิตสร้างรับรองการใช้งาน บรรดาปัจจัยดำรงชีพ8ประการ/พลังงานขึ้นมาให้เป็นของไทยเราเองได้

โดยเฉพาะไม่สามารถสร้างโลกแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิตอลขึ้นมาเป็นของไทยเราเองได้

€ Line (สหรัฐ+เกาหลี+ญี่ปุ่น)= ครอบงำการเมือง/การเมืองระหว่างประเทศ+เศรษฐกิจแบบเบ็ดเสร็จ
€ Facebook (สหรัฐ)= ครอบงำการเมือง/การเมืองระหว่างประเทศ+เศรษฐกิจแบบเสร็จ
€ …
€ Alibaba (จีน)= ครอบงำเศรษฐกิจหมดสิ้นไปทั่วทุกหัวระแหง
€ Lazada (จีน)= ครอบงำเศรษฐกิจหมดสิ้นไปทั่วทุกหัวระแหง

0+5 ประการข้างต้น คือ เครื่องบ่งชี้ถึงความหายนะ ของบ้านเมืองไทย!!!

““เสืออากาศ24/7”

error: Content is protected !!