Work from the Sky.

02 ก.ย. 2020
132

ภาพคุ้นตา!

เวลานั่งเครื่อง. เดินทางไปต่างจังหวัด…”นายกบิ๊กตู่” จะไม่เคย หลับหรือพักผ่อน

แต่จะอ่านหนังสือหรือ อ่านเอกสารเตรียมตัว สำหรับภารกิจนั้นๆ และเอางานขึ้นไปทำบนเครื่องด้วยเสมอ

วันนี้ ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปยังท่าอากาศยาน สุโขทัย ตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนที่ประสบอุทกภัยและเร่งการเยียวยา

error: Content is protected !!