วันศุกร์, 2 มิถุนายน 2566

“แม่ทัพภาค3” เปิดค่าย ต้อนรับ”ทหารใหม่”รายงานตัว

01 ก.ย. 2020
341

“แม่ทัพภาค3”
เปิดค่าย
ต้อนรับ”ทหารใหม่”รายงานตัว
พร้อม Open House ให้ครอบครัวและญาติ มาส่ง มาเยี่ยมหน่วย
เห็นกองร้อย ที่อยู่ที่นอน
รู้จัก ผู้บังคับบัญชา
ลดชั่วโมงการฝึกจาก 500เหลือ 300 ชม.

“แม่ทัพป๋อ”พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาค3 ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัว และญาติทหารใหม่ที่เดินทางมาส่งทหารกองประจำการ (ทหารใหม่) เข้ารับราชการ ที่ สโมสรบันเทิงทัพ และอาคารเสนามาร์ท ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมือง พิษณุโลก

เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อสภาพความเป็นอยู่, ระบบการฝึกทหารใหม่ ของกองทัพบก จากเดิมฝึก 10สัปดาห์ ลดลงเป็น 6 สัปดาห์

นอกจากนี้ยังลดช่วงเวลาการฝึกลงจาก 500 ชั่วโมง เหลือ300 ชั่วโมง

ซึ่งเป็นการปรับลดในทุกสาขาวิชา เช่น การดำเนินกรรมวิธีฝึกทหารใหม่ ลดจาก 30 ชั่วโมง เหลือ27 ชั่วโมง

ฝึกท่าบุคคลเบื้องต้น จาก78 ชั่วโมง เหลือ 39 ชั่วโมง
ลดชั่วโมงการตรวจสอบ จาก 19ชั่วโมง เหลือ 14 ชั่วโมง

แม้เวลาจะลดลง แต่ยังการฝึกจะยังคงความเข้มข้น โดยจะเน้นเรื่องความเข้มแข็งของร่างกาย ฝึกจากเบา ไปหนัก

ซึ่งยังคงเข้มงวดเรื่องยาเสพติด และเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยระหว่างการฝึก
นอกจากนี้ยังเน้นเรื่องมาตรการป้องกัน ไวรัสCOVID -19

รวมทั้งชี้แจงสิทธิที่ทหารกองประจำการ (ทหารใหม่) จะได้รับระหว่างการรับราชการ การศึกษาต่อระหว่างอยู่ ในกองประจำการ การฝึกอาชีพก่อนปลดประจำการ เน้นย้ำความจำเป็นของการเป็นทหารกองประจำการ (ทหารใหม่) ต่อประเทศชาติ เพื่อให้ครอบครัวและญาติทหารใหม่เกิดความรู้สึกภูมิใจ ที่มีส่วนในการทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติ

รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมให้กับครอบครัว และญาติทหารใหม่ และส่งข่าวระหว่างที่ทหารกองประจำการ กำลังดำเนินการฝึกให้ครอบครัวและญาติทหารใหม่ทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบครัวและญาติทหารใหม่คลายกังวล และเมื่อทหารกองประจำการ ฝึกครบ 6 สัปดาห์

โดยมีจัดการแสดงศักยภาพของหน่วย การแสดงของหน่วยดุริยางค์, การสาธิตการประกอบอาหารของรถครัวสนาม, โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมาบริการตรวจโรคเบื้องต้น, นำครอบครัวและญาติทหารใหม่ เยี่ยมชมโรงนอน โรงเลี้ยง และห้องน้ำเป็นต้น พร้อมนี้ทางกองทัพภาคที่ ๓ ได้จัดสถานที่พักคอย อาหาร และเครื่องดื่มบริการให้กับครอบครัวและญาติทหารใหม่ อีกด้วย

error: Content is protected !!