ขออภัยในความไม่สะดวก

01 ก.ย. 2020
199

ทบ. เคลื่อนย้าย
อาวุธยุทโธปกรณ์
มาบก.ทบ.
จัดงาน “วันภูมิปัญญานักรบ”
ขนมา 2 ก.ย. ขนกลับ 3 กย.

ช่วงนี้ แจ้งเตือนบ่อยหน่อย……มีเคลื่อนย้ายบ่อย

กองทัพบก แจ้งเคลื่อนย้ายกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะของ กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน เพื่อมาร่วมงานนิทรรศการ วันภูมิปัญญานักรบ 2563 ที่ กองบัญชาการกองทัพบก ในวันที่ 2 ก.ย. 63

โดยเคลื่อนย้ายจาก กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ถ.แจ้งวัฒนะ – ถ.วิภาวดีรังสิต – ปลายทาง กองบัญชาการกองทัพบก ถ.ราชดำเนินกลาง

และเคลื่อนย้ายกลับ ในวันที่ 3 ก.ย. 63 โดยใช้เส้นทางเดิม

จึงขอแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก

error: Content is protected !!