วันจันทร์, 24 มกราคม 2565

วันศุกร์ สีฟ้า!!

29 ส.ค. 2020
319

 

เก็บตก!! ฉันทนา2
“รมต.แหม่ม” มอบนโยบายแรงงาน ‘“สร้าง-ยก-ให้ รวมไทยสร้างชาติ”
ยกระดับ กระทรวงแรงงาน สู่ กระทรวงด้านเศรษฐกิจ
ด้วย3หลัก “สร้าง-ยก-ให้ รวมไทยสร้างชาติ”

.
รมต.แหม่ม นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน สวมชุดสีฟ้า ปล่อยผม และใส่บิ๊กอายส์ เช่นเคย มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม กระทรวงแรงงาน

โดยได้นำเสนอนโยบายการพัฒนาฝีมือแรงงานและการส่งเสริมความปลอดภัยด้านชีวอนามัย

พร้อมกล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มุ่งเน้นการบริหารราชการมีนโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง และกระทรวงแรงงาน

ภายใต้การกำกับดูแลของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นกระทรวงที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างฉับไว ตรงกับความต้องการของแรงงาน และสามารถต่อยอดให้เกิดความยั่งยืน

นโยบายการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อยกระดับกระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงด้านเศรษฐกิจ ภายใต้แนวคิด 3 ประการ คือ “สร้าง-ยก-ให้ รวมไทยสร้างชาติ” เน้นการทำงานแบบนิว นอร์มอล ทำงานแนวใหม่ ฟังความคิดเห็นและความต้องการของทุกภาคส่วน ผสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในกระทรวงที่มีภารกิจเชื่อมโยงกันและบูรณาการกับภาครัฐและภาคอเอกชน

ด้วยหลัก 3 ประการ คือ 1. สร้างแรงงานคุณภาพ ด้วยการเตรียมความพร้อมทักษะฝีมือแรงงานรองรับ EEC เขตเศรษฐกิจพิเศษ และอุตสาหกรรม S-Curve และอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง

2.การยกระดับแรงงานเศรษฐกิจคุณภาพ คือ การยกระดับแรงงานให้มีความรู้และทักษะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ตลอดจนผ่านเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อให้ได้รับอัตราค่าจ้างที่สูงขึ้นตามมาตรฐานฝีมือ นำไปสู่การรับรองความรู้ความสามารถในสาขาอาชีพที่เป็นอันตรายต่อสาธารณะ

และ3. การให้ คือให้แรงงานกลุ่มเปราะบางทางสังคม เข้าถึงการพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วยการเตรียมความพร้อมให้กับแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และวิกฤตเศรษฐกิจ

รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก เพื่อให้อยู่รอดได้ท่ามกลางวิกฤตการณ์ มีอาชีพ มีรายได้อย่างยั่งยืน มีความเข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาวของแรงงานและครอบครัว

error: Content is protected !!