20ปี Alpha Jet ฝูงบิน 231 ….กองบิน 23 หลัง อัพเกรดใหม่

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย. ผบ. ทอ.สวมชุดนักบิน ร่วมงาน ครบรอบ20 การเข้าประจำการของ เครื่องบินโจมตี Alpha Jet ที่จัดซื้อมา แบบมือสอง จาก ทอ.เยอรมัน เมื่อปี 2543 ในราคาลำละ50 ล้านบาท รวมค่าreflurblish

ประจำการ ที่ฝูงบิน 231 กองบิน23 อุดรธานี ทำหน้าที่ของเครื่องบิน โจมตี และ ทำฝนหลวง ที่มี ผบ.ฝูงบิน 23 มาแล้ว 9 คน

error: Content is protected !!