วันศุกร์, 30 ตุลาคม 2563

”เข้าใจ ศรัทธา ผูกพัน สถาบันหลักแห่งแผ่นดิน”

27 ส.ค. 2020
125

“แม่ทัพภาค4” ร่วม เยาวชนชายแดนใต้ กว่าพันคน
ฟัง นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ “ ให้รักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ย้ำ สี แดง ขาว น้ำเงิน บนผืนธง คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ย้ำ”เข้าใจ ศรัทธา ผูกพัน สถาบันหลักแห่งแผ่นดิน”

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค 4/ผอ.รมน.ภาค 4 ร่วมรับฟังการบรรยาย เพื่อส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกในความเอื้ออาทร การอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ รู้จักหน้าที่ของตนเอง เพื่อตอบรับการทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ภายใต้ข้อคิด “เข้าใจ ศรัทธา ผูกพัน สถาบันหลักแห่งแผ่นดิน”

โดยนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ “คุณเบส อรพิมพ์ รักษาผล “และคุณทนงศักดิ์ ศุภการ วิทยากรที่ทรงคุณภาพ รักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

เพื่อเติมเต็มน้องๆ เยาวชน เป็นคนที่มีหัวใจเต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก มีความรักเผื่อแผ่ผู้อื่นและสิ่งรอบตัว

โดยมีนักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาในจังหวัดยะลาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา อ.เมือง จ.ยะลา

เพื่อให้เกิดความรู้สึกซาบซึ้ง ที่ได้เกิดมาในผืนแผ่นดินไทย มีความเป็นคนไทยอย่างเต็มเปี่ยม ทั้งพี่น้องไทยพุทธ และมุสลิม ต่างพร้อมใจกันเปล่งเสียงร้องเพลง “ธงชาติ” พร้อมโบกสะบัดธงชาติไทยพริ้วไสวทั่วหอประชุม

แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า ไทยพุทธ หรือมุสลิม เมื่ออยู่ตรงนี้แล้วก็คือคนไทย มีความรักชาติไทย ผ่านความมุ่งมั่น ผ่านแววตาที่แสดงออกมาอย่างจริงใจ

ขอขอบคุณวิทยากร ขอบคุณน้อง ๆ ที่เปล่งเสียงมาด้วยวิญญานของคนที่รักชาติอย่างแท้จริง อยากให้สิ่งที่ได้รับในวันนี้ เผยแพร่กระจายออกไป สร้างความประทับไปให้ทั่วถึง ผ่านครอบครัว ผ่านชุมชน จนขยายไปทั่วทุกแห่ง หลอมรวมความรัก ความศรัทธาให้ทั่วแผ่นดิน”

พร้อมให้ข้อคิดทิ้งท้ายว่า หากเรามองธงชาติไทยให้เหมือนกัน ธงชาติที่มี 3 สี ต้องมองเห็นสีเหมือนกัน คือ แดง ขาว น้ำเงิน นั่นคือ 3 สิ่งจากธงผืนนี้ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แล้วเมื่อนั้น ความสงบสุข สันติสุขจะคืนมา ”

error: Content is protected !!