วันเสาร์, 29 มกราคม 2565

JusmagThai เยือน รร. เสธ.ทบ.

27 ส.ค. 2020
739

ทูตสหรัฐฯ
นำทีมทูตทหาร-JusmagThai
เยือน รร. เสธ.ทบ.
ครั้งแรก ในประวัติศาสตร์ ของ
Command and General Staff College :CGSC

.
เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำ
ประเทศไทย Michael George DeSombre พร้อมด้วย Col Wayne Turnbull, USA, Chief of JUSMAGTHAI.(the Joint U.S. Military Advisory Group Thailand.)หัวหน้าคณะที่ปรึกษาทางการทหารสหรัฐประจำประเทศไทยและ Col Larry Redmon ผช.ทูตทหารบก สหรัฐฯ มาเยี่ยม รร.เสนาธิการทหารบก เป็นครั้งแรก เพราะไม่เคยมีมาก่อน ที่ ทูตสหรัฐฯ มาเยือน

โดยมี พลตรี ดิเรก ดีประเสริฐ ผบ.รร.เสธ.ทบ. ต้อนรับ

error: Content is protected !!