“เราต้องมี หัวใจที่ยิ่งใหญ่ ให้คนอื่น”

27 ส.ค. 2020
163

 

ทำเนียบฯเปิดภาพ”ลุงตู่”สอนหลานๆ ชื่นมื่น! ที่ระยอง

หลังเจอภาพ นักเรียน ชู3 นิ้ว ระยะประชิด ในการถ่ายภาพเซลฟี่ กีบ นายกฯ หลังการพูดคุย ในเวทีEEC ในการประชุม ครม. ที่ระยอง เมื่อวันอังคาร

ทำเนียบฯ ก็เผย ภาพ… พลเอกประยุทธ์ นายกรัฐมนตรีพบปะพูดคุยกับตัวแทนนักเรียน นิสิต และนักศึกษา

หลังจากที่น้องๆที่ได้นำเสนอผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแสดงพลังสร้างสรรค์ของประชาชนคนรุ่นใหม่ จังหวัดระยอง โดยประเด็นที่นำเสนอมี 3เรื่องคือ

1. ด้านการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
2. ด้านการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3. อนาคตระยองในมุมมองคนรุ่นใหม่

น้องๆได้นำเสนอสภาพปัจจุบัน/ปัญหา ความคาดหวัง และข้อเสนอแนะ

ซึ่งนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีได้ร่วมรับฟัง และได้กล่าวชื่นชมในความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ และพร้อมที่จะขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้สิ่งที่คาดหวังเป็นจริงได้ในอนาคต

พร้อมสอนหลานๆ ให้ทำนิ้วเป็นรูปหัวใจ ที่จะใหญ่ตามตัวเรา พร้อมสอน ให้มีหัวใจใหญ่ เพื่อคนอื่น แล้วเราจะคิดออกว่า เรา จะทำอะไร ให้คนอื่น

error: Content is protected !!