วันศุกร์, 30 ตุลาคม 2563

“บิ๊กกบ” มอบทุนการศึกษา ลูกหลาน ทหาร 3 จ.ชายแดนใต้

27 ส.ค. 2020
83

“บิ๊กกบ”
มอบทุนการศึกษา
ลูกหลาน ทหาร 3 จ.ชายแดนใต้
ทั้ง4เหล่าทัพ
ที่ เสียชีวิต-ทุพพลภาพ

.
พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของกำลังพลผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยมี คุณเจริญ และ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ผู้ริเริ่มเงินกองทุนกองบัญชาการกองทัพไทย

พร้อมด้วย นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ผู้แทนเหล่าทัพ ผู้บังคับบัญชาหน่วยต้นสังกัดของกำลังพล คณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนการศึกษาบุตรฯ และผู้แทนส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมพิธีฯ ที่ กองบัญชาการกองทัพไทย

ทั้งนี้ เป็นการมอบเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่บุตรของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้จนได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตหรือทุพพลภาพจากทุกเหล่าทัพ

ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้ารับทุน จำนวน 8 คน แบ่งเป็นระดับอนุบาล จำนวน 3 คน ระดับประถมศึกษา จำนวน 2 คน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 2 คน และระดับปริญญาตรี จำนวน 1 คน

error: Content is protected !!