“บิ๊กแดง” ลั่น ทบ.ปกป้องสถาบันฯ

27 ส.ค. 2020
102

“บิ๊กแดง” ลั่น ทบ.ปกป้องสถาบันฯ
ยัน ทหาร ต้องอยู่อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี
เสียสละ กตัญญู รู้คุณ ต่อแผ่นดิน
เป็นกลไกของรัฐบาล
ช่วยสร้างสังคม รัก-สามัคคี
ร่วมกันนำพาประเทศชาติ

.
พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.
กล่าวให้โอวาท กำลังพล ทบ. ดีเด่น
ว่า ขอชื่นชมกำลังพลที่ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่นทุกท่าน ที่มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่จนปรากฏผลงานอันเป็นคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม และกองทัพบก ควรค่าแก่การยกย่องและยึดถือเป็นแบบอย่างต่อไป

“กองทัพบกเป็นสถานที่อันมีเกียรติ เคยเป็นแหล่งผลิตนายทหารหลักที่ได้สร้างชื่อเสียงเกียรติคุณ ให้กับกองทัพ และสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ”

ทั้งนี้ ปัจจุบันหน่วยในกองทัพบกมี 14 หน่วย ได้สนับสนุนภารกิจของกองทัพในด้านต่างๆให้ขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบอย่างเต็มกำลังความสามารถ ส่งผลให้ภารกิจลุล่วงไปด้วยดี นำเกียรติยศชื่อเสียงมาสู่กองทัพ อีกทั้งสร้างความเชื่อถือศรัทธาจากประชาชน จึงขอขอบคุณทุกท่าน

“และขอให้ภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่อันมีเกียรติในการรับใช้ชาติ และสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม

พร้อมทั้งตระหนักเสมอว่าทุกท่านคือกองทัพบก จะต้องดำรงตนอย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และเป็นแบบอย่างที่ดีในให้กับสังคมในการมีจิตสาธารณะ และความเสียสละ กตัญญู รู้คุณต่อแผ่นดิน

ยึดมั่นอุดมการณ์ในการพิทักษ์ปกป้องสถาบันหลักของชาติ และเป็นกลไกของรัฐบาลที่จะช่วยสร้างสังคมที่มีความรัก ความสามัคคี นำไปสู่การร่วมกันนำพาประเทศชาติให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงต่อไป”

Fb.Wassana Nanuam

error: Content is protected !!