กองพล ทหารราบยานเกราะ Stryker

26 ส.ค. 2020
522

กองพล ทหารราบยานเกราะ Stryker
ฝึก การดำเนินกลยุทธ์ การเข้าตี
หลังมี ทหารสหรัฐฯ ที่เป็น ผู้เขี่ยวขาญ มาสอนให้กำลังพล


.
“ผบ.ปู” พล.ต.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผบ.พล.ร.11 ตรวจเยี่ยมการฝึก การพัฒนาขีดความสามารถของยานเกราะ Stryker

ในห้วงวันที่ 24 – 28 ส.ค.63 ในพื้นที่ฝึกดำเนินกลยุทธ์ สนามฝึกศรีราชา ชลบุรี

นำโดย ผู้การกัง พ.อ.ณัฏฐพงศ์ อัศวินวงศ์ ผบ.ร.112

โดยดำเนินการฝึกในเรื่อง การรบด้วยวิธีรุกของ หมวดทหารราบยานเกราะเบา ( มว.ร.ยก.เบา) ใน 3 สถานีฝึก ได้แก่
1. สถานีฝึกการซักซ้อมบนภูมิประเทศจำลอง
2. สถานีฝึกการปรับรูปขบวนของ มว.ร.ยก.เบา ในภูมิประเทศ
3. สถานีฝึกการเข้าตีในเวลากลางวัน

ทั้งนี้ ผบ.พล.ร.11 ยังได้พบปะกำลังพลที่เข้ารับการฝึกและให้กำลังใจทุกนาย และเน้นย้ำให้กำลังพลมีความตั้งใจในการฝึกเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในครั้งนี้นำไปใช้ในการฝึกของหน่วยทหารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

error: Content is protected !!