วันจันทร์, 24 มกราคม 2565

ห้องพ่นไอหมอก ฆ่าเชื้อ ประสิทธิภาพสูง

“บิ๊กกบ” ทดสอบ ห้องพ่นไอหมอก ฆ่าเชื้อ ประสิทธิภาพสูง ที่ใช้สาร Hypochorous ในน้ำยาฆ่าเชื้อ ZEUS

.
พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับมอบห้องพ่นไอหมอกฆ่าเชื้อแบบ 3 ช่องทาง 1 ห้อง พร้อมน้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน 1,000 ลิตร รวมมูลค่า 510,000 บาท จาก นายยศพันธ์ พิภพสิทธิโภคิณ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซุส เอ็นเนอจี กรุ๊ป เอเชีย จำกัด บริเวณประตูทางเข้าหน้าอาคาร 1 กองบัญชาการกองทัพไทย ถนน แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

โดยสมรรถนะของห้องพ่นไอหมอกฯ และน้ำยาฆ่าเชื้อนี้ สามารถกำจัดและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ในระดับสูง ด้วยสาร Hypochorous ในน้ำยาฆ่าเชื้อ ZEUS (ซุส) ซึ่งผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อ จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านไบโอเซนเซอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย จะได้อุปกรณ์นี้ ไปใช้ในภารกิจการสนับสนุนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่กำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทยต่อไป

error: Content is protected !!