วันพฤหัสบดี, 22 ตุลาคม 2563

ครม.เห็นชอบ MOU กองทัพไทย ให้สิงคโปร์ มาฝึก Cobra Gold ต่ออีก 5 ปี กับสหรัฐอเมริกา-มิตรประเทศ

25 ส.ค. 2020
109

ครม.เห็นชอบ MOU กองทัพไทย ให้สิงคโปร์ มาฝึก Cobra Gold ต่ออีก 5 ปี กับสหรัฐอเมริกา-มิตรประเทศ
เผยเป็นการทำ MOU ต่อเนื่อง เป็นครั้งที่4 “ผบ.สูงสุดไทย-สิงคโปร์” เตรียมทำพิธีลงนาม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Virtual Ceremony 2 ก.ย.นี้

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี” ไตรศุลี ไตรสรณกุล” กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.)เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ว่าด้วย การเข้าร่วมการฝึกCobra Gold ของกองทัพสิงคโปร์ในราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2563 – 2568) ตามที่กระทรวงกาโหมเสนอ

ซึ่งกองทัพไทยและกองทัพสิงคโปร์ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจฝึกCobra Gold ฉบับแรกเมื่อปี 2554 และได้ต่ออายุบันทึกความเข้าใจฯ มาแล้วทั้งหมด 3ครั้ง ครั้งสุดท้ายในปี 2558 จะสิ้นสุดในวันที่ 1 ก.ย. 2563 ที่จะถึงนี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างกองทัพไทยและกองทัพสิงคโปร์ ในการเข้าร่วม การฝึก Cobra Gold ของกองทัพสิงคโปร์ในราชอาณาจักรไทยเพิ่มเติมอีกเป็นเวลา 5 ปี

ซึ่งการฝึก Cobra Gold เป็นการฝึกร่วมผสมระดับพหุภาคี ที่มีกำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนก.พ.ถึงเดือนมี.คของทุกปี หรือตามห้วงเวลาที่เหมาะสมกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น สถานการณ์โรคระบาด หรือภัยธรรมชาติ

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มีกำหนดลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ กับผู้บัญชาการทหารสูงสุด สาธารณรัฐสิงคโปร์ ในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างเป็นทางการเพื่ออําลาตําแหน่งในช่วง ต้นเดือนก.ย.2563

แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด -19 (COD-19) จึงไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนด กระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐสิงคโปร์จึงได้ประสานขอจัดพิธีลงนาม ถ่ายทอดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Virtual Ceremony) ในวันที่ 2 ก.ย. 2563นี้

กระทรวงกลาโหมระบุว่า ประโยชน์ที่ได้รับ จากการจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจครั้งนี้ จะเป็นการส่งเสริมความร่วมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคี รวมทั้งเสริมสร้าง ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ส่งผลให้ไทยได้รับประโยชน์จากสาธารณรัฐสิงคโปร์ทั้งในด้านการเมือง ด้านการทหาร และด้านเศรษฐกิจ ในอนาคตต่อไป

error: Content is protected !!