วันเสาร์, 29 มกราคม 2565

เรือดำน้ำใน Asean

ใน Asean
มีเรือดำน้ำ 18 ลำ

เวียดนาม 6 ลำ
อินโดนีเซีย 5 ลำ กำลังจัดหาอีก4 ลำ
สิงคโปร์ 4 ลำ กำลังจัดหาอีก4 ลำ
มาเลเซีย 2 ลำ
เมียนม่า 1 ลำ กำลังจัดหาอีก4 ลำ

ถ้าเราไม่มีเรือดำน้ำ เราจะโดนเพื่อนบ้าน ข่มไม่เกรงใจ จึงมีเรือดำน้ำของเพื่อนบ้าน แอบเข้ามา

คลิป ที่ทร. เปิดให้ กมธ.งบประมาณ ดุ และเปิดในการแถลงข่าวชี้แจง โครงการจัดซื้อเรือดำน้ำ

คลิป: กองทัพเรือ

error: Content is protected !!