วันจันทร์, 24 มกราคม 2565

Samui Bubble Model

24 ส.ค. 2020
866

 

“บิ๊กเล็ก” ถกทุกฝ่าย เตรียม เปิด เกาะสมุย
ผ่อนคลาย รองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติภายใต้รูปแบบ “Samui Bubble Model.”6 มาตรการ 7 แผนปฏิบัติ
จัดตั้ง”ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเกาะสมุย”

พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วยคณะ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 ลงพื้นที่เกาะสมุย หารือเตรียมความพร้อม รองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางท่องเที่ยวสมุยภายใต้รูปแบบ “Samui Bubble Model. 6 มาตรการ 7 แผนปฏิบัติ

ที่ ห้องประชุมวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสมุย อ.เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี

โดยมี พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมประชุมหารือหาแนวทางเตรียมมาตรการผ่อนคลายกระตุ้นเศรษฐกิจ

พลเอก ณัฐพล ได้เสนอแนวทางสำคัญเพื่อให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาการผ่อนคลายให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ เข้ามาในพื้นที่เกาะสมุย ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ เช่นเดียวกับจังหวัดภูเก็ตที่ได้มีการประชุมหารือไปก่อนหน้านี้ ทุกส่วนต้องดำเนินการให้เป็นระบบ

โดยมีการจัดตั้ง”ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเกาะสมุย” ที่มีการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ประสานสอดคล้องในทุกมิติ จนสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคโควิดในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ก็สามารถดำเนินการตามแผนผ่อนคลายได้

สำหรับการเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางท่องเที่ยวสมุยภายใต้รูปแบบ “Samui Bubble Model.”6 มาตรการ 7 แผนปฏิบัติ นั้นมีรายละเอียดของแผนงานดังนี้ คือ

คัดเลือกประเทศต้นทางที่มีความเสี่ยงน้อย โดยผู้เดินทางจะต้องผ่านการตรวจโควิด-19 ยังประเทศต้นทางกับสถานทูตไทย มีใบรับรองไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยโดยสายการบิน และรับการตรวจโควิดครั้งที่ 1 เพื่อเดินทางเข้าสู่เกาะสมุยด้วยเส้นทางการบิน และจะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นครั้งที่ 2

จากนั้นเข้าสู่ Alternative State Quarantine (ASQ) การบริหารจัดการของโรงแรมที่พักกักกันที่มีมาตรฐาน โดยการควบคุมของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเกาะสมุย (ศปก.อ.เกาะสมุย)

ทั้งนี้มีการตรวจหาเชื้อซ้ำอีก 2 ครั้ง เมื่ออยู่ครบ 7 วัน และ 12 วัน จนเมื่อครบ 14 วัน หากผลตรวจเป็นลบนักท่องเที่ยวจะได้ใบรับรองแพทย์ ประกาศนียบัตร และสายรัดข้อมือ สามารถเดินทางออกท่องเที่ยวภายในเกาะสมุยได้ โดยการกำกับดูแลของบริษัทนำเที่ยวหรือมัคคุเทศก์ที่ได้รับใบอนุญาตเท่านั้น โดยมีการประเมินอีกทั้งเฝ้าติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ เกาะสมุย จะสามารถผ่อนคลายให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้เมื่อไรนั้น ต้องหารือกับส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินความพร้อมอีกครั้ง

พลเอก ณัฐพล เชื่อว่า “การใช้มาตรการ State Quarantine อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน จะทำให้สร้างความเชื่อมั่นต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ และมีความปลอดภัยเกือบร้อยเปอร์เซนต์

ส่วนการผ่อนคลายให้คนต่างชาติโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่เกาะสมุย ต้องพิจารณาจากความพร้อมในหลายๆด้าน โดยเฉพาะภาพรวมของประชาชนในพื้นที่

error: Content is protected !!