“ปลัดบัญชี ทหารเรือ” แจง ทะยอยผ่อนจ่ายซื้อ เรือดำน้ำจีน ลำ2-3 นาน7 ปี

“ปลัดบัญชี ทหารเรือ”
แจง ทะยอยผ่อนจ่ายซื้อ เรือดำน้ำจีน
ลำ2-3 นาน7 ปี
เป็นงบฯปี63 ที่ชะลอซื้อ จากโควิดฯมา
ไม่ใช่งบฯตั้งใหม่
เผย ถ้าชะลอซื้อ เรือดำน้ำ
หรืองบฯไม่ผ่านสภา
งบฯส่วนนี้ ทร.จะเอาไปทำอย่างอื่นไม่ได้ ต้องแล้วแต่กมธ.งบฯ
เผยกำหนด ต้องเซ็นสัญญาภายใน 30กย.นี้
เผย ทร.ประหยัด งบฯ2564 มีแต่การจัดหาเรือลากจูง ขนาดกลาง ในงบฯ73 ล้านบาท เท่านั้น

บิ๊กโต้ง พลเรือโท ธีรกุล กาญจนะ ปลัดบัญชีทหารเรือ กล่าวชี้แจงเรื่องงบประมาณในการจัดหาเรือดำน้ำลำที่ 2 และ 3 ว่า เป็นการทยอยจ่าย งบฯผูกพัน ทั้งหมด 7 ปี ตั้งแต่ปี 2560 ถึง 2566 ซึ่งเป็นการจัดหาต่อเนื่อง เพื่อให้ครบ3 ลำ

ไม่ใช่โครงการผูกพันงบประมาณที่เริ่มใหม่ ในปี 2564 นี้ แต่เป็นโครงการในการเสริมสร้างกำลังของกองทัพที่เริ่มตั้งแต่ปี 2563 – 2569 เป็นการทยอยตั้งงบประมาณรายปีภายในงบประมาณที่กองทัพเรือได้รับตามปกติ ไม่ได้มีการขอรับงบประมาณเพิ่มเติมแต่อย่างใด

และรายการนี้ได้ตราไว้แล้วในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
ที่ผ่านสภาไปแล้ว

ซึ่งตามกำหนดที่ต้องชำระใน 7 งวดที่ตั้งไว้ในตอนแรก ระบุไว้ว่า ในปี 2563 จ่ายวงเงิน 3,375 ล้านบาท ปี 2564 วงเงิน 3,925 ล้านบาท ปี 2565 วงเงิน 2,640 ล้านบาท ปี 2566 วงเงิน 2,500 ล้านบาท ปี 2567 วงเงิน 3,060 ล้านบาท ปี 2568 วงเงิน 3,500 ล้านบาท ปี 2569 วงเงิน 3,500 ล้านบาท

แต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด รัฐบาลได้ให้หน่วยงานราชการโอนงบประมาณ คืนไปใช้สำหรับการแก้ไขปัญหา ซึ่งกองทัพเรือได้เห็นถึงความสำคัญ จึงได้ตัดลดงบประมาณที่ได้ตั้งเอาไว้ในปีงบประมาณ 2563 และจ่ายงวดแรกในวงเงินงบประมาณของปี 2564 แทน และไปจบงวดสุดท้ายในปี 2570

ในปีนี้ได้มีการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ซึ่งขณะนี้กำลังพิจารณาการจัดทำคำขอของกองทัพเรือนั้น ได้มีการกำหนดรายละเอียดของงบประมาณตามคำแนะนำและความเห็นชอบของสำนักงบประมาณ โดยยึดความประหยัดและความคุ้มค่าตระหนักถึงคุณค่าของเงินทุกบาทของประเทศชาติและตั้งงบประมาณรายจ่ายอยู่ในกรอบที่เคยได้รับโดยประมาณมาทุกปี

ทั้งนี้กองทัพเรือเตรียมลงนามในสัญญาจัดซื้อเรือดำน้ำ ภายใน30 กย.นี้

ทั้งนี้ใน ช่วงโควิดฯระบาด รัฐบาลให้ ทร. ชะลอโครงการ เรือดำน้ำ และอื่นๆ โอนงบประมาณ 4130 ล้านบาทคิดเป็น 8.78 % คืนให้รัฐบาลเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาโควิดฯ

จึงทำให้ขั้นตอนในการจัดหาล่าช้าออกไป และมีขั้นตอนทางกฎหมายด้วย ขณะนี้มีข้อกำหนดในการลงนาม ภายในเดือนกันยายน 2564 นี้

“เราทำด้วยความรอบคอบและประหยัดแล้วตระหนัก ถึงงบประมาณของประเทศชาติอย่างคุ้มค่าและอยู่ในกรอบ งบประมาณของกองทัพเรือเอง”

โดย งบฯผูกพัน ในปีประมาณ2564 แล้ว คือ การจัดหาเรือลากจูง ขนาดกลาง ในปีงบ64 งบฯ73 ล้านบาท อย่างเดียวเท่านั้น สะท้อนว่าเราลดการผูกพันข้ามปีลงเพื่อนำงบประมาณไปจัดหาเรือดำน้ำ

เป็นการทยอยจ่าย7 ปี ปีละ2-3000 ล้านบาทโดยใช้งบประมาณในกรอบของงบประมาณของกองทัพเรือเอง ไม่ได้รับมาประมาณส่วนอื่นมาได้ใดทั้งสิ้น กองทัพเรือต้องลดละตัดรายจ่ายในการจัดหายุทโธปกรณ์อื่นๆโดยไม่ให้กระทบต่อภารกิจ

เมื่อถามว่าหากโครงการเรือดำน้ำงบประมาณผูกพัน 3,395 ล้านบาท ของปีงบประมาณ 2564 นี้ไม่ผ่านสภาจะนำงบไปทำอย่างอื่นได้หรือไม่ พลเรือโท ธีรกุล กล่าวว่า ไม่สามารถทำได้เลยต้องซื้อเรือดำน้ำอย่างเดียว ไม่สามารถโอนย้ายงบประมาณได้ ก็แล้วแต่ ทาง กมธ.งบประมาณ

error: Content is protected !!