วันเสาร์, 29 มกราคม 2565

“เรือดำน้ำ” เหมือน การตี”แมวดำ” อยู่ในห้องมืด

“เรือดำน้ำ”
เหมือน การตี”แมวดำ” อยู่ในห้องมืด

แต่ถ้าชะลอซื้อเรือดำน้ำ
ที่เจรจา มาก็ เป็นศูนย์หมด ล้มครืนหมด
ราคาอาจจะเพิ้มมากขึ้นในอนาคต กระทบความน่าเชื่อถือ ในระดับรัฐบาล

พลเรือตรี อรรถพล เพชรฉาย ผอ. สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์กองทัพเรือ กล่าวว่า การลงนามจัดซื้อเรือดำน้ำลำแรก มีกฎหมายรองรับ ไม่เป็นโมฆะ

ถ้าเลื่อนการจัดซื้อออกไป นั้น ไม่ได้มีค่าปรับ ถ้าเราไม่ได้ซื้อลำ2-3 แต่ที่ผ่านมา การเจรจา อยู่บนหลักการ 3ลำ ดังนั้นที่เจรจามาเป็น ศูนย์หมด ล้มครืนหมด ราคาอาจจะเพิ้มมากขึ้นในอนาคต ความน่าเชื่อถือ ในระดับรัฐบาล ต่อรัฐบาล ด้วย

พลเรือตรี อรรถพล กล่าวว่า มีลำเดียวได้หรือไม่ มันเป็นอาวุธทางยุทธศาสตร์ สิ่งสำคัญ คือการไม่รู้ว่ามันอยู่ไหน ถ้ามีลำเดียว ก็จะรู้ว่าอยู่ตรงไหนจุดเดียว หมดความน่ากลัวไปทันที แต่ถ้ามี3 ลำ หากมีภัยคุกคาม ศึกสงคราม หากเรือซ่อมหนึ่งลำ อีก2 ลำอยู่ตรงไหนใครจะกล้าเข้ามาไหม ในท้องทะเลนี้เป็นเหมือนการตีแมวดำในห้องมืด เรามัว แต่จากฟังเสียง แต่ถึงเวลาโดนเรือดำน้ำตีแล้ว

เราจัดซื้อ เรือลำที่2-3 ได้อย่างคุ้มค่าและได้ส่วนเพิ่มจำนวนมาก
แต่จะหมดสัญญาลงในกันยายน 2563 เขาอาจจะยืดให้ แต่ถ้าเลยกำหนด ก็ต้องเจรจาตกลงใหม่
ทั้งราคาและอุปกรณ์เพิ่มเติม ถ้าเราชะลอ เรือดำน้ำยืดออกไปมาช้ากว่าปี2564 นี้ แล้วประชาชนจะอยู่เป็นสุขอย่างไร

เราก็ตัองเคารพกฏหติกา ที่ทำกับจีน ตอนนี้โควิดฯ ดีขึ้น ประเทศขาติต้องเดินหน้าต่อไป

error: Content is protected !!