วันเสาร์, 19 กันยายน 2563

“แม่ทัพภาค3” มาเอง!!

23 ส.ค. 2020
58

นำทีมทหาร -แพทย์ทหารM-MERT
ลงพื้นที่ ช่วยชาว อุตรดิตถ์
หลังเจอน้ำป่าท่วม หนัก

.
“แม่ทัพป๋อ”พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาค 3 ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ พร้อมกับมอบถุงยังชีพ ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย

พร้อมกันนี้โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ร่วมกับ ปภ.จังหวัดอุตรดิตถ์, เทศบาลตำบลน้ำหมัน และสสจ.อุตรดิตถ์ ออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน โดย จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก 2 จุด

พร้อมชุดแพทย์ทหาร เผชิญเหตุฉุกเฉิน (M-MERT) และอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจ (Defibrillator) , เครื่องช่วยหายใจ (Ventilator) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ครบครัน พร้อมในการช่วยชีวิต ณ จุดประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา และบ้านนาน้อย ต.หาดงิ้ว จ.อุตรดิตถ์

โดยมีการให้บริการตรวจโรคเบื้องต้นให้กับประชาชน ในพื้นที่ประสบเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก และชุดแพทย์เดินเท้า เข้าช่วยเหลือประชาชน ผู้ป่วยติดเตียง ตามบ้านที่มีน้ำท่วมและไม่สามารถมารับบริการที่โรงพยาบาลสนามได้

พร้อม ตรวจโรคเบื้องต้น มอบยา ดูแลสภาวะความเครียด ให้กับประชาชนตามบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

โดยมี จิตอาสาพระราชทานให้ความช่วยเหลือบรรจุกระสอบทราย ขนเข้าไปซ่อมแซมพนังกั้นน้ำ ขนย้ายสิ่งของ และพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายให้กับประชาชนด้วย

error: Content is protected !!