“ลุงนัต” สอนหลานๆ

“ลุงนัต” สอนหลานๆ
เด็กเยาวชน คนรุ่นใหม่
ให้รักชาติบ้านเมือง
รักพ่อแม่ ขยันหมั่นเพียร
และรักต้นไม้
สัญญา กองทัพอากาศ จะเป็นเวทีให้หลานๆ แสดงความสามารถ
เฟ้นหาเด็กเก่ง ฉลาด ด้าน การบิน-อวกาศ-ไซเบอร์-E-Sports-เฮลิคอปเตอร์ผาดแผลงบังคับวิทยุ
สนับสนุนเดินตามความฝัน
คัดตัว “ค่ายวิทยาศาสตร์กองทัพอากาศ “

.
พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้ความสำคัญกับการสร้างเด็กเก่งฉลาด ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรม และพยายามหาตัวเด็กเก่งๆ มาสนับสนุน ทอ. จึงเปิด”ค่ายวิทยาศาสตร์กองทัพอากาศ 2563”ที่ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วันนี้

โดย ผบ.ทอ. มามอบรางวัลให้แก่ นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมประเภทต่างๆ

โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 148 คน

ค่ายวิทยาศาสตร์กองทัพอากาศ นึ้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนในด้านความคิดสร้างสรรค์ ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

โดยมีกิจกรรม ที่น่าสนใจ เช่น
1.กิจกรรมด้านการบิน ได้แก่ การเรียนรู้ประวัติศาสตร์การบินของชาติไทย การเรียนรู้การทำงานของอุโมงค์ลม การฝึกบินด้วยเครื่องฝึกบินจำลอง (Flight Simulator) และการให้ความรู้ด้านการปฏิบัติการทางอากาศ (Air Operations)

2.กิจกรรมเกี่ยวกับอวกาศ ได้แก่ การให้ความรู้เรื่องกิจการอวกาศ การให้ความรู้เรื่องดาวเทียม และกิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล

3. กิจกรรมเกี่ยวกับไซเบอร์ ได้แก่ กิจกรรมสาธิตการเรียนรู้ การป้องกัน การป้องปรามทางไซเบอร์ และการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในระดับชั้นมัธยมศึกษา (Royal Thai Air Force Junior CTF 2020 รอบชิงชนะเลิศ)

4. การแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Sports)

5.การแสดงเฮลิคอปเตอร์ผาดแผลงบังคับวิทยุ และการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับนวัตกรรมของกองทัพอากาศ

พลอากาศเอก มานัต กล่าวว่า กิจกรรมต่างๆ ที่กองทัพอากาศได้จัดเตรียมไว้ เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม และได้เห็นถึงนวัตกรรมของกองทัพอากาศ ที่ประยุกต์ใช้ขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีโดยบุคลากรของกองทัพอากาศในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในด้านต่าง ๆ ครบทุกมิติ

ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักเรียนทุกคนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ จะได้ใช้โอกาสนี้ในการสร้างแรงบันดาลใจ หรือเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ และความถนัดของแต่ละบุคคล ในด้านความคิดสร้างสรรค์ทักษะ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

พลอากาศเอก มานัต ที่แทนตัวเองว่า “ลุง” กล่าวกับเด็กๆ ว่า ลุงขอให้ นักต้นไม้ รักชาติบ้านเมือง รักพ่อแม่ ขยันหมั่นเพียร พร้อม สัญญา กองทัพอากาศ จะเป็นเวทีให้หลานๆ แสดงความสามารถ และ ขอบคุณพ่อแม่ ครูอาจารย์ ที้นำเด็กๆ มาร่วมกิจกรรมนี้

error: Content is protected !!