ประตู เค้าใหญ่ จริงๆ

 

Landmark ใหม่ สัตหีบ
ใครมาก็ต้อง มาเช็คอิน
“ซุ้มประตู” ทางเข้าหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
แบบ ป้อมปราการในสนามรบ ในสมัยโบราณ”
พร้อม เครื่องหมาย น้ำฟ้าฝั่ง “Recon” และ คำขวัญ ทหารนาวิกโยธิน“กาย ใจ ชีวิต มอบเป็นราชพลี” “เมื่อรบ ต้องชนะ” และ “นำดี ตามดี”
ใช้รายได้จากการจำหน่ายเหรียญ”เสด็จเตี่ย” 20 ล้าน สร้าง
ทุบประตูเดิม ที่กีดขวางการสร้างขยายถนนสุขุมวิท รองรับพื้นที่EEC
สร้างประตูใหม่ ใหญ่สง่า
พร้อม 3 หอกลอง ตามความเชื่อโบราณ
ต่อไป ริมถนน เส้นนี้ สู่ EEC จะสวยมาก

.

.
พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เพิ่งมาเปิดซุ้มประตูค่ายกรมหลวงชุมพร หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ที่ สัตหีบ ชลบุรี แห่งนี้

ซุ้มประตูมีขนาด ความกว้าง 33 เมตร ความหนา 6 เมตร และมีความสูง 18.6 เมตร

ที่ต้อง กว้างและสูงเพียงพอ ที่จะให้ยานพาหนะ และ อาวุธยุทโธปกรณ์ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผ่านเข้า – ออก ได้อย่างสะดวก และปลอดภัย

ด้านบนของซุ้มประตู ติดตั้งกลอง 3 ใบ ที่จำลองมาจาก ซุ้มประตูค่ายทหารในสมัยโบราณ

ได้แก่ กลองย่ำพระสุริย์ศรี ที่ใช้ตีบอกเวลา
กลองอัคคีพินาศ ที่ใช้ตีเพื่อแจ้งเหตุไฟไหม้
และกลองพิฆาตไพรี ที่ใช้ตีเมื่อเกิดศึกสงคราม

error: Content is protected !!