วันเสาร์, 19 กันยายน 2563

“M Solar X UAV”

ทัพฟ้า เปิดตัว 3 Drone
ฝีมือ ทหารอากาศ-นักเรียนนายเรืออากาศ
“M Solar X UAV”
“จักจั่น”
“ม้าบิน”

เสร็จสมบูรณ์ แล้ว…. ทั้ง
อากาศยานไร้คนขับพลังงานแสงอาทิตย์ สมรรถนะสูงเพดานบินต่ำ “M Solar X UAV”

อากาศยานไร้คนขับสำหรับบินกระจายเสียง “จักจั่น” (Broadcast UAV)

และอากาศยานไร้คนขับสำหรับบินลำเลียงสิ่งของ “ม้าบิน” (Delivery UAV)

ที่ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ. สั่งการ ในการสร้างนวัตกรรม ด้วยปัญญาไทย เปิดตัว ในงาน สัมมนา อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการศึกษา ทอ. ที่ รร. นายเรืออากาศฯ

Fb.Wassana Nanuam

error: Content is protected !!