วันจันทร์, 24 มกราคม 2565

ผบ.ทอ.เสนอ รัฐบาล จัดงบยุทธศาสตร์ แยกจากงบปกติ

“ผบ.ทอ.” เผย เสนอ”บิ๊กตู่”
จัด” งบยุทธศาสตร์” ให้กองทัพ
ให้แยกออกมาจาก งบกองทัพปกติเพื่อนำมาสนับสนุน ตามนโยบาย -ยุทธศาสตร์
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
แต่ทุกวันนี้ ทอ.โดดเดี่ยว
แต่ไม่น้อยใจ
แบ่งงบฯทอ.ปกติ มาเป็นงบยุทธศาสตร์
ชี้ ตัดงบฯซื้อเครื่องบิน คนไทยจะตกงาน

.
พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.
กล่าวในการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “กองทัพอากาศและการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ”

ในการประชุมสัมมนาด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการศึกษากองทัพอากาศภายใต้แนวคิด “P&D drives seamless cooperation – Education drives coordinated opportunities” ที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

พลอากาศเอก มานัต กล่าวว่า สิ่งที่เราต้องทำเพิ่มเติม คือการสร้างกลไกของภาครัฐเพื่อขับเคลื่อน. อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ อย่างจริงจัง หลังจากเกิดโควิด-19 ภาคอุตสาหกรรมปิดตัว ลงมากมาย เราขาดอะไหล่ และคนไทยตกงาน ดังนั้นเราจะนำบทเรียน เพื่อเป็นกระจกส่งตัวเรา ว่าขาดต้นทุนในส่วนใดบ้างพบว่า เราขาดปัจจัยที่ 4 ยา และเวชภัณฑ์ ขาดแคลนชิ้นส่วนอะไหล่ ยุทโธปกรณ์ มากพอสมควร ถือเป็นบทเรียนสำคัญที่ เราจะไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดไปและจะใช้ขีดความสามารถของคนไทยมาแก้ไขและชดเชยในส่วนนี้ โดยเราจะเริ่มปีนี้และต่อไปอีกยาวนาน

การรวมพลังของปัญญาคนไทยเป็นเรื่องสำคัญ วันนี้ตนจะเป็นแกนกลางและต้นแบบในการขับเคลื่อน อุตสาหกรรมป้องกันประเทศมีความสำคัญต่อบ้านเมืองสภาพแวดล้อมตอนนี้ เต็มไปด้วยความขัดแย้งทั้งในเอเชีย ทะเลจีนใต้ ทั่วโลก

สิ่งที่เรากำลังมองคือโลกของไซเบอร์ Cyber World
และเราจะมองไปถึงในเรื่องอวกาศ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของยุทธศาสตร์กองทัพอากาศและที่สำคัญที่สุดคือพลังปัญญาไทยที่จะต้องทำให้สำเร็จ

กองทัพอากาศ เตรียมยิงดาวเทียม “นภา 1” ในต้นเดือนกันยายน เพราะที่ผ่านมาติดสภาพปัญหาอากาศ และจากนั้นยิง ดาวเทียม “นภา2” ต่อทันที เราจะยิงจนกว่าจะจองโฉนดอากาศได้ ในปี 2580 เพราะในห้วงอวกาศมีผลประโยชน์มากมายมหาศาล

กองทัพอากาศมีความมุ่งหวังในทุกภาคส่วนมองเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นหนึ่งเดียวคือการมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในฐานะที่เรา คือความมั่นคงของประเทศให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน เราจะมาช่วยกันสร้างงานอาชีพ ทักษะ ในกลุ่มงานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมถึงอุตสาหกรรมป้องกันอื่นๆที่เกี่ยวกับเกี่ยวข้องให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถสร้างงาน อาชีพ รายได้ให้กับประเทศได้

ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าอุตสาหกรรม เป็นส่วนสำคัญโดยเทคโนโลยีบางอย่างเกิดจากทางทหารมาก่อนแล้วนำไปประยุกต์ใช้ เช่น อีเมลหรือแม้กระทั่งเครื่องยนต์ที่นำไปใช้ในเครื่องบินก่อนนำไปใช้ในรถยนต์ สิ่งสำคัญคือการวิจัยที่เป็นมันสมองของคนในชาติ ที่เราจะต้องได้เทคโนโลยีเป็นของเราเอง รวมถึงได้ความมั่นคงในกองทัพ

สถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคและในโลกมีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้นเราต้องตระหนัก ทบทวนว่า ควรยืนบนขาด้วยตัวเอง กองทัพอากาศ มีสมุทรปกขาว เริ่มดำเนินการเมื่อปีที่ผ่านมา และบางอย่างมองเห็นปัญหาที่ต้องแก้ไข สิ่งที่เราทำไปแล้ว โดยร่วมมือกับบริษัทต่างๆ ทั้งภาคอากาศ เช่น เครื่องบินต้นแบบ และภาคพื้น เช่น เครื่องป้องกันฐานบินและรถตรวจการณ์ ทุกอย่างใส่ปัญญาไทยไป แต่ทั้งนี้เราต้องบูรณาการกลไกภาครัฐสอดรับต่างประเทศ

ซึ่งปัจจุบันกองทัพได้ทำสำเร็จ และเกิดขึ้นแล้ว 30 เปอร์เซ็นต์ เช่น เช่นโครงการ F5 โครงการ Alpha Jet โครงการ AU 23 peace maker

แต่สิ่งที่สำคัญเราจะต่อยอดอย่างไรในอนาคต ซึ่งหากกองทัพอากาศทำเพียงเหล่าทัพเดียวก็จะรู้สึกโดดเดี่ยว
จึงจำเป็นจะต้องมีส่วนร่วมจากเหล่าทัพอื่นๆด้วย

รวมถึงในส่วนของภาครัฐกระทรวง ทบวง กรม และภาคอุตสาหกรรมของไทย หากได้ความร่วมมือที่ดีก็จะประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

พล.อ.อ.มานัต กล่าวถึง การชี้แจง
งบประมาณกองทัพอากาศต่อสภา โดยทางสภาได้ตั้งข้อสังเกตถึงโครงการต่างๆของกองทัพอากาศว่าใส่งบประมาณไปเป็นจำนวนมาก ควรที่จะนำเงินไปช่วยประชาชนในเรื่องโควิดฯก่อนจะดีหรือไม่

“ผมได้ชี้แจงไปว่า วิธีคิดของกองทัพอากาศไม่ได้เป็นเช่นนั้น แต่เรามองว่าเราต้องสร้างงาน เพราะโควิดคือกระจกส่องที่ทำให้ได้เห็นว่า เราไม่มีต้นทุน หากเราสร้างต้นทุนในประเทศอย่างถูกวิธี เงินที่ใส่ลงไปเท่าไหร่ก็เป็นเงินหมุนเวียน แต่เราได้ตัวผลิตภัณฑ์และการสร้างงาน เมื่อนำ 2 อย่างนี้มารวมกัน ก็คือปัญญาไทย

ผมได้อธิบายว่า หากสภาตัดโครงการจะมีคนไทยจะตกงานมากมาย เพราะโครงการนี้ จะผลิต และสร้างเครื่องบินในประเทศ ถ้าเดินหน้าต่อจะมีงานในเมืองไทยแน่นอน โดยเฉพาะงานเกี่ยวข้องกับโครงการนี้

อย่างไรก็ตาม กองทัพอากาศวางยุทธศาสตร์ถึง 2580 เชื่อว่าตรงเป้าหมาย ถูกทิศทางทำได้แน่นอน

ทั้งนี้รัฐบาลต้องสนับสนุน งบยุทธศาสตร์ และต้องแยกออกมาจากงบปกติ แต่ในปัจจุบัน โดยใช้กฎหมายบังคับให้กองทัพอากาศอุดหนุนอุตสาหกรรมภายในประเทศ ไม่ได้ไปซื้อของนอกประเทศ

พลอากาศเอก มานัต กล่าวว่า ในทางการเมือง กลไกภาครัฐ
งบฯ รัฐต้องเทให้ บางส่วน โดยเฉพาะตัองมีงบยุทธศาสตร์ ที่รัฐต้องอุดหนุน ต้องแยก ออกจากงบฯของ เหล่าทัพ. เพื่อเอางบไปซื้อ ผลผลิตของอุตสาหกรรมภายในประเทศ แต่เราไม่น้อยใจ ไม่มีงบฯนี้ เราก็ใช้งบ ทอ.เอง แบ่งมาเป็น งบยุทธศาสตร์

แต่ปัจจุบัน กองทัพอากาศไม่ได้รับงบยุทธศาสตร์. ซึ่งได้ดำเนินการโดยใช้งบปกติในส่วนของกองทัพอากาศแบ่งออกมาเป็นยุทธศาสตร์

ทั้งนี้ ได้คุยกับ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กห. ถึงงบประมาณในส่วนของยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของEEC ราว 2 แสนล้านบาท ที่ ทอ.จะไปสนับสนุนตามยุทธศาสตร์รัฐบาล

error: Content is protected !!