วันจันทร์, 24 มกราคม 2565

“ผบ.ทอ.” แค่ เฝ้าดู นักเรียน เคลื่อนไหว ชี้เป็นพัฒนาการ ที่ใฝ่รู้ อยากรู้อยากเห็น ถ้าอยู่ในกรอบ ก็โอเค.

“ผบ.ทอ.” แค่ เฝ้าดู
นักเรียน เคลื่อนไหว
ชี้เป็นพัฒนาการ
ที่ใฝ่รู้ อยากรู้อยากเห็น
ถ้าอยู่ในกรอบ ก็โอเค.
ไม่มีปัญหา ขอช่วยกันสร้าง กำลังของชาติ เมื่อเติบโตไป
ทอ.พร้อมเป็นกลไป สร้างเยาวชน
เผยทำ โมเดลใหม่ pilot project หาช้างเผือก เด็กเก่ง

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ. กล่าวถึง การชู3 นิ้ว ติดริบบิ้นขาว ของ นักเรียน ว่า เราก็เฝ้าดู เพราะเป็นกิจกรรม ที่แสดงถึงพัฒนาการของมนุษย์ ที่ใฝ่รู้ อยากรู้อยากเห็น มี activity ถ้าอยู่ในกรอบ ก็โอเค.
ไม่มีปัญหา

มันสะท้อน ภาพในอนาคต ในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ใน อีกหลายสิบปีข้างหน้า เราจะทำอย่างไร ให้เขาเข้าใจ ข้อเท็จจริงว่า มันเป็นอย่างไร ในบ้านเมืองไทย บางทีมันยากเหมิอนกัน เพราะระบบที่เราสร้างกันมาหลายปี ให้เป็นไปตามกลไกของโลกาภิวัฒน์ เขาไม่ได้ดูหลายๆ โซน พ่อแม่ สังคม ภาคเอกชน รัฐต้องข่วยกัน เพราะเป็นเยาวชน กำลังของชาติ
ความคิดเปลี่ยนตามสภาวะแวดล้อม และ ต้อง คิดวิเคราะห์ ระยะยาว ใช้เวลานาน ในการสร้างคน เรา เฝ้าดู
และพร้อมเป็นกลไก ของรัฐ ในการนำเยาวชนมาสร้างใหม่

วันที่ 23 สค. นี้ ทอ.เราสร้างเด็กเยาวชน ขึ้นมาอีกกลุ่มหนึ่ง เป็นโมเดลใหม่ pilot project เราอยากได้ช้างเผือก ที่นำไทยไปอวกาศ

จัดแคมป์ เด็กฉลาด ด้่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม กว่า 200 คน มาร่วมกิจกรรม โดยทอ.จะคัดตัว เด็กๆ สำหรับอนาคต

error: Content is protected !!