วันเสาร์, 29 มกราคม 2565

DETACHMENT 415

 

เชียงใหม่ ก็มี ทหารเรือ

“ผบ.ทร.” ตรวจเยี่ยมสถานีวัดความสั่นสะเทือน กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ เชียงใหม่. ตรวจคลื่นความสั่นสะเทือนใต้พิภพ วิเคราะห์หาตำบลที่ เกิดแผ่นดินไหว และแจ้งเตือน …. ทหารสหรัฐฯ เคยมาตั้งสถานี ไว้เมื่อ 58 ปีที่แล้ว

.
พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ตรวจเยี่ยมสถานี วัดความสั่นสะเทือน กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โดยมี พลเรือโท ไชยวุฒิ นาวิกาญจนะ เจ้ากรมอุทกศาสตร์ และ นาวาเอก ชัยยศ คงขวัญ หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือน กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ พร้อมข้าราชการสถานีวัดความสั่นสะเทือน ต้อนรับ

พลเรือเอก ลือชัย เน้นย้ำให้ กำลังพลยึดมั่นในการร่วมแรงร่วมใจ และบูรณาการร่วมกันปฏิบัติงาน จึงจะทำให้งานบรรลุผลสำเร็จ

สถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นหน่วยงานที่สำคัญหน่วยหนึ่งซึ่งองค์ความรู้ที่กองทัพเรือได้สั่งสมมา ทั้งในเรื่องของอุทกศาสตร์และภูมิศาสตร์ มีส่วนสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง

ปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากความยุ่งยากซับซ้อน การแก้ปัญหาในอดีตเคยแก้โดยลำพังได้

ปัจจุบันทำไม่ได้อีกแล้ว ต้องอาศัยหลายหน่วยร่วมมือกันจึงจะแก้ปัญหาได้สำเร็จ

ขอให้ยึดข้อนี้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน เป็นแนวทางการรับราชการที่ต้องเกษียณอายุราชการไปตามเวลา ผมจะอยากมาอำลาเพื่อนข้าราชการ โดยขอฝากความระลึกถึงมา

และ ขอฝากข้อคิดข้อเตือนใจ ที่ผมเน้นย้ำอยู่เสมอว่ากองทัพเรือเป็นกองทัพของประชาชนหายใจเชื่อมใจประสานใจ และมีชะตาชีวิตร่วมกับประชาชน ที่ใดมีศัตรูที่ได้มีภัย ที่นั่นมีทหารของกองทัพเรือ เป็นกองทัพที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ”

สถานีวัดความสั่นสะเทือน เป็นหน่วยขึ้นตรง กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2505

โดยหน่วยตรวจวิเคราะห์คลื่นความสั่นสะเทือนที่ 415 ของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา ใช้ชื่อว่า DETACHMENT 415

ต่อมาเมื่อสหรัฐฯต้องถอนกำลังเจ้าหน้าที่กลับไป จึงให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยดำเนินการแทน

โดยกองบัญชาการทหารสูงสุดได้พิจารณาให้กองทัพเรือดำเนินการ โดยให้กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ เป็นหน่วยรับผิดชอบการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2519 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบัน สถานีวัดความสั่นสะเทือน แห่งนี้มีภารกิจในการเฝ้าตรวจคลื่นความสั่นสะเทือนใต้พิภพ เพื่อวิเคราะห์หาตำบลที่ เวลาเกิดและขนาดความรุนแรงของแผ่นดินไหว โดยได้มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

นอกจากนั้น ยังมีภารกิจในการเฝ้าตรวจจับการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ ตามสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองระเบิดนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (Comprechensive nuclear – Test – Ban Treaty : CTBT)

นอกจากนั้น สถานีวัดความสั่นสะเทือน กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ยังมีบทบาทที่สำคัญในการเฝ้าตรวจเพื่อเฝ้าระวัง ในระบบเตือนภัยสึนามิของกองทัพเรือ

โดยหากตรวจพบว่ามีความสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวมากกว่า 7.0 ริคเตอร์ ทางสถานี้ จะรีบดำเนินการแจ้งให้สถานีวัดระดับน้ำที่เกาะเมียง ซึ่งตั้งอยู่ในฝั่งทะเลอันดามัน บริเวณหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา ให้ดำเนินการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำจากเครื่องวัดระดับน้ำ

รวมถึงแจ้งให้ กรมอุทกศาสตร์ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ และ ศูนย์ปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ 3 เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

โดยหากพบว่าระดับน้ำจากเครื่องวัดมีการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติ ศูนย์ปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ 3 และกรมอุทกศาสตร์ จะทำการตรวจสอบและหากมั่นใจว่าจะเกิดคลื่นสึนามิ จะได้ทำการแจ้งเตือนให้หน่วยต่างๆ ในกองทัพเรือ รวมถึงพี่น้องประชาชนทราบต่อไป

error: Content is protected !!