วันเสาร์, 19 กันยายน 2563

ไม่คิดที่จะเป็นศัตรูกับประชาชน!!

19 ส.ค. 2020
50

 

“บิ๊กแดง” เล่นบท ซอฟท์ๆ
ไม่ค้าน แก้ไขรธน.
ทหารประชาธิปไตย
ต้องคิดใหม่ ค่อยๆเปลี่ยนวัฒนธรรมของเรา
ชี้ แก้รธน.เป็นกลไกทางการเมือง
ยัน ไม่คิดเป็นศัตรูกับประชาชน
เพราะทหาร ก็ประชาชนคนหนึ่ง
ขี้ ผบ.เหล่าทัพ เป็น สว. ไม่รับเงินเดิอน

.
พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.เข้าชี้แจงรายละเอียดของงบประมาณในส่วนของกองทัพบก ปี 2564 รวม 107,600 ล้านบาท ที่ ต่อคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ ที่รัฐสภา

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ ในฐานะกมธ. ได้สอบถามความคิดเห็น ต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

พล.อ.อภิรัชต์ ชี้แจงว่า ได้พูดกับผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ ว่าเราเป็น ทหารที่มีประชาธิปไตย เราต้องคิดใหม่ ต้องค่อยๆเปลี่ยนวัฒนธรรมของเรา

ยืนยันว่าไม่คิดที่จะเป็นศัตรูกับประชาชน เพราะทหารก็ถือเป็นประชาชนคนหนึ่ง เมื่อเรากลับไปบ้านก็เจอกับครอบครัวที่เป็นประชาชน จึงทำให้เข้าใจถึงความเป็นประชาธิปไตยตั้งแต่ภายในถึงภายนอก

แม้บางครั้งอาจจะมีวาทะหรือคำพูดบางอย่างออกไป ก็ถือเป็นบทบาทหน้าที่ในฐานะประชาชนและข้าราชการ

“ผมไม่คัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะเป็นกลไกทางการเมือง ที่สภาผู้แทนราษฎรจะต้องเสนอผ่านกระบวนการตามกฎหมาย ซึ่งนายกรัฐมนตรีเองก็ยินดีที่จะเปิดให้มีการแก้ไขเป็นไปตามกฏหมาย”

และได้มีการหารือกันระหว่างผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งหมดว่าเราถูกตั้งเป็นส.ว. เราต้องปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ

เราคุยกันว่าไม่ควรรับเงินเดือน 2 ทาง ในฐานะข้าราชการประจำเพราะเป็นคำสั่ง นอกจากไม่รับยังคืนเงิน และยังชักเนื้อ 1,000-2,000 บาท เก็บเงินเข้าสวัสดิการ ส.ว. เราในฐานนะประชาชนและข้าราชการ เราก็ยินดี ไม่คัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

แม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีท่านก็พูดออกมาเอง ท่านก็ยินดีตามกระบวนการ จะตั้ง ส.ส.ร. ขึ้นมา ผมเรียนให้ท่านกรรมาธิการทราบเมื่อถามมาในฐานะส่วนตัวผมก็ตอบส่วนตัวแบบนี้”

error: Content is protected !!