วันเสาร์, 29 มกราคม 2565

“โฆษกฯคนใหม่”

19 ส.ค. 2020
117

“โฆษกฯคนใหม่”
เริ่มงาน วันแรก
เข้า ทำเนียบฯ
ไหว้พระพรหม-ศาลพระภูมิ
เผย “นายกฯ” สั่ง ไม่สร้างความขัดแย้ง เน้น สร้างความเข้าใจ
สื่อสาร 2 ทาง
รูปแบบ New Normal
ปรับตัวกับทุกสถานการณ์
ใช้ทั้ง on site , on line, on air

.
นาย อนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่ เข้าปฏิบัติหน้าที่วันแรก ที่ทำเนียบรัฐบาล

โดยได้ขึ้นไปสักการะพระพรหม บนตึกไทยคู่ฟ้า พร้อมกับไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ และศาลตา-ยาย เพื่อความเป็นสิริมงคล

นายอนุชา กล่าวว่า ในการทำหน้าที่โฆษกฯ จะพยายามให้ข้อมูลสื่อสารกับประชาชนที่เข้าใจง่าย โดยเฉพาะมาตรการด้านเศรษฐกิจต่างๆ ที่เป็นนโยบายของรัฐบาล และประชาชนได้รับผลประโยชน์โดยตรง ทั้งในเรื่องของความเชื่อมั่นในการลงทุนและการเงินของประเทศ

ในส่วนของการทำงานกับรองโฆษกรัฐบาลก็จะเน้นการทำงานเป็นทีม สื่อสารภาพรวมของรัฐบาล ไม่แบ่งเป็นพรรค และเป็นหนึ่งเดียวกัน

ส่วน สถานการณ์เหตุการณ์การบ้านเมืองในขณะนี้ ว่า ในฐานะโฆษกรัฐบาลที่จะต้องสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจ

สิ่งแรกคือ นอกเหนือการสื่อสารไปยังประชาชนแล้วจะต้องเปิดการรับฟังในรูปแบบการสื่อสาร2 ทางให้มากขึ้น

และถือว่ามีความสำคัญเพราะการที่มาดำรงตำแหน่งนี้ ไม่ได้มาแถลงข่าวเพียงอย่างเดียว แต่ต้องเข้าไปรับฟังเสียงสะท้อนจากส่วนอื่นๆด้วย โดยเฉพาะจากเยาวชนในทุกรูปแบบ แล้วนำมาเสนอต่อรัฐบาลเพื่อออกเป็นมาตรการต่างๆในอนาคตซึ่งจะต้องสอดคล้องกับข้อคิดเห็นที่สะท้อนเข้ามาภายใต้การประมวลความคิดเห็นที่จะต้องไม่กระทบกระทั่ง หรือเกิดความขัดแย้ง ซึ่งเป็นเรื่องที่นายกฯไม่ต้องการ

“ผมจะใช้การสื่อสารทุกรูปแบบ ทั้งโซเชียลมีเดีย ซึ่งจะเป็นรูปแบบ New Normal การปรับตัวให้เข้ากับทุกสถานการณ์ ทั้งรูปแบบ on site , on line on air ทั้งหมด โดยจะให้เข้าถึงประชาชนมากที่สุด ไม่ใช่แค่นั่งแถลงข่าวเพียงอย่างเดียว”

error: Content is protected !!