วันอาทิตย์, 14 สิงหาคม 2565

ท่าทาง “นายกฯบิ๊กตู่” จะได้ซื้อเสื้อใหม่ อีกตัว

18 ส.ค. 2020
506

 

พลเอกประยุทธ์ นายกฯ ชอบผ้าไทย อยู่แล้ว และสนับสนุนให้ข้าราชการแต่งผ้าไทย สัปดาห์ละ 2 วัน และ นำแต่งไทย ในการประชุม ครม. มาตลอด 6 ปี

วันนี้ โปรโมท งานผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลปะผ้าถิ่น ดํารงไว้ ในแผ่นดินอุทัยธานี “อุทัยธานี ของดีอยู่ที่ผ้า” จ.อุทัยธานี 2563วันที่ 5 – 13 ก.ย.2563 นี้ บริเวณสนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ที่มาทีัทำเนียบฯ

นายกฯสนใจลายผ้าไทยและชื่นชมลายผ้าทอพื้นเมืองที่มีลายเป็นอัตลักษณ์ จากอดีตจนถึงปัจจุบันได้มีการพัฒนาลวดลายผ้าให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น รวมถึงนำผ้าทอมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ร่วมสมัย ตรงกับความต้องการของตลาด

ได้ดูผลิตภัณฑ์ผ้าทอที่เป็นเอกลักษณ์ของ จ.อุทัยธานี จากกลุ่มผ้าทอโสดาและกลุ่มผ้าทอพื้นเมือง

เวลาเดินงานแบบนึ้ นายกฯข่วยอุดหนุน ซื้อ เสื้อ หรือกระเป๋า เสมอๆ!!

error: Content is protected !!