ทบ.ขอโทษ ครอบครัว “น้องเมย”

18 ส.ค. 2020
112

ทบ.ขอโทษ ครอบครัว “น้องเมย” ยอมรับ มี ผิดพลาด สัสดีมีจดหมายทวงถาม ที่ไม่รับหมายเรียกเกณฑ์ทหาร ชี้ ระบบทะเบียนราษฎร์ฯ ไม่เชื่อมโยง กีบทะเบียนทหาร

พันเอก วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก กล่าวถึงกรณี ที่มีจดหมายจากสัสดีชลบุรี ทวงถาม นายภคพงศ์ ตัญกาญจน์ “น้องเมย”นักเรียนเตรียมทหารที่เสียชีวิตไปแล้ว3 ปี ให้ชี้แจง เหตุผลที่ไม่ไปรายงานตัว รับหมายเรียก เกณฑ์ทหาร ว่า กองทัพบก ต้องขออภัย กับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ไปกระทบความรู้สึก

ซึ่งในข้อเท็จจริงระบบทะเบียนทหารยังไม่เชื่อมโยงกับทะเบียนราษฎร

ทั้งนี้ ตามขั้นตอนปกติของการตรวจเลือกทหาร เมื่อชายไทยที่เป็นกองหนุนคนใด ก็ตาม ไม่มาขอรับหมายเกณฑ์ ทางสัสดี ก็จะถามหาเหตุผล โดยมีหนังสือส่งไป

หากมีเหตุ หรือ เสียชีวิตไปแล้ว ทางผู้ปกครองก็จะนำหลักฐานมาเพื่อแก้บัญชี ซึ่งยังไม่ได้มีการตรวจสอบจากสำนักทะเบียนราษฎร

เมื่อถามว่า พล.อ.อภิรัขต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ได้สั่งให้ดำเนินการแก้ไขระบบหรือไม่ พันเอกวินธัย กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ในระหว่างนำไปเข้าสู่กระบวนการพิจารณา เพราะปกติ เมื่ออายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ก็จะมาขึ้นทะเบียนทหารโดยตรง ไม่ได้ไปขึ้นกับทะเบียนราษฎร

เมื่อมีการเสียชีวิตหลังจากนี้หน่วยทหารก็ต้องตรวจสอบร่วมกับฝ่ายปกครองต่อไป

error: Content is protected !!