วันเสาร์, 19 กันยายน 2563

ต้องขึ้น Tier 1

17 ส.ค. 2020
42

“บิ๊กป้อม” ตั้งเป้า เลื่อนชั้นขึ้น Tier1 ปราบค้ามนุษย์ ให้ได้ ชี้สหรัฐอเมริกา กังวลใจ. ให้เร่งแก้ แรงงานประมงผิดกม. ที่ย้ายแรงงานข้ามลำ กันกลางทะเล และเอาจริง จนท.รัฐ เกี่ยวข้องผลประโยชน์ ค้ามนุษย์ เผย ยึดทรัพย์สินให้ตกเป็นของแผ่นดินแล้ว กว่า 41ล้าน บาท หลัง อยู่Tier2 มาเป็นปีที่3 แล้ว …ลั่น การค้ามนุษย์ ต้องหมดไปจากประเทศไทย เน้นบังคับใช้กม. ควบคุมแรงงานประมง ลงโทษจนท.รัฐหากเกี่ยวข้อง ตั้งเป้าขึ้น Tier 1 สร้างความเชื่อมั่น การยอมรับ เน้นการรับรู้ ประชาขนแรงงาน เอกชน รองรับฟื้นฟู ขยายตัวของเศรษฐกิจ

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกฯ เป็นประธาน การประชุมคกก.ป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) และ การประชุมคกก.ประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปกค.) ที่ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

พลเอกประวิตร ให้สัมภาษณ์ หลังการประชุม ถึงโอกาสที่จะขึ้น Tier1 ในรายงานการค้ามนุษย์ Tip Reportของสหรัฐอเมริกา ว่า ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถจะแก้ปัญหาแรงงานประมงในทะเลได้หรือไม่

และไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการหาผลประโยชน์ จากการค้ามนุษย์ถ้าเราทำเรื่องนี้ได้ เพราะสหรัฐอเมริกากังวลใจในเรื่องนี้

รวมทั้งเรื่องแรงงานประมงผิดกฎหมายที่มีแรงงานประมงบางคน ออกไปทะเลเป็น 10 ปี ย้ายจากเรือลำนั้น ไปลำนี้ ไปถ่ายแรงงาน กันบนเรือกลางทะเล เลยส่วนใหญ่เป็นเรือนอกน่านน้ำ เราก็ต้องตามไปจับกุม

“เราก็ทำเต็มที่แล้ว และ จะทำให้ได้”

ส่วนการจะได้ขึ้น Tier 1 หรือไม่นั้น พลเอกประวิตร กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับการทำงาน ไม่ใช่เราจะมาบอกว่าเราจะได้หรือไม่ได้ เพราะจากTier2 Watchlist เราก็ขึ้นมาที่ Tier 2 เราอยู่ที่Tier 2 มาเป็นปีที่3แล้ว เราก็ควรจะขึ้นTier1 เลย

ทั้งนี้ เรายังคงกำชับเจ้าหน้าที่ จะไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ และมีการลงโทษ อย่างจริงจัง

พลตรี พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นายกฯเปิดเผยว่า
ในการประชุม ปคม. วันนี้ คณะกรรมการฯได้รับทราบผลการจัดระดับประเทศไทย ในรายงานการค้ามนุษย์ของ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา (Tip Report) อยู่ในระดับ 2 (Tier 2) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

เนื่องจากรัฐบาลไทยยังคงเพิ่มความพยายามในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการดำเนินคดีผู้กระทำผิดกม. ด้านการคุ้มครองผู้เสียหาย และด้านการป้องกัน

พร้อมรับทราบการดำเนินงานของ ปกค.ที่สำคัญได้แก่การติดตามการบังคับคดีเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายและการช่วยเหลือทางกม.แก่ผู้เสียหายทางการค้ามนุษย์ และรับทราบผลการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ตั้งแต่ปี55 – ปัจจุบัน

โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง จำนวนหลายราย และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สามารถดำเนินการยึดทรัพย์สินให้ตกเป็นของแผ่นดินได้แล้วจำนวน 41,671,199 บาท

ทั้งนี้ ปคม.ได้เห็นชอบเรื่องที่สำคัญต่อการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ได้แก่ เห็นชอบคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ อาเซียน-ออสเตรเลีย เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ และเห็นชอบแต่งตั้งคณะทำงานร่วม ว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ ไทย-สหรัฐอเมริกา (ฝ่ายไทย)

พล.อ.ประวิตร ยังได้เป็นประธานการประชุม ปกค. เพื่อรับทราบความคืบหน้าและพิจารณาเห็นชอบการดำเนินงานของ กองทุนเพื่อการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ต่อไป

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ ปคม.และปกค. รวมทั้ง สั่งการ สตช.,ทร.,รง. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บูรณาการทำงาน เร่งขับเคลื่อนกลไกการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ อย่างจริงจังและยั่งยืน

และสั่งตั้งเป้าหมาย Tier 1 ให้ได้ในปีหน้า เพื่อให้การค้ามนุษย์หมดไปจากประเทศไทย ต้องบังคับใช้กม.จริงจังกับคนเข้าเมืองและแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะแรงงานประมง เพื่อป้องกันการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน ช่วยลดปัญหาการค้ามนุษย์

พร้อมกำชับให้เร่งรัดปรับแก้กม.ที่เป็นธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์แก่ผู้เสียหายให้ได้รับการเยียวยาจากการค้ามนุษย์ รวมถึงการสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน /แรงงาน/เอกชน อย่างทั่วถึง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นรองรับการค้าการลงทุน เพื่อส่งเสริมการฟื้นฟู/ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ของประเทศไทย ต่อไป

error: Content is protected !!